Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

EBEC Brno 2014

Ve dnech 3. – 12. března 2014 se na 4 fakultách VUT v Brně konal již šestý ročník mezinárodní soutěže EBEC (European BEST Engineering Competition), kterou tradičně pořádá studentská organizace BEST. Soutěž je příležitostí pro kreativní studenty, kteří se nebojí ukázat své schopnosti a vyřeší během několika hodin předem stanovené zadání technického zaměření.    


Soutěžilo se ve čtyřčlenných týmech, které byly tvořeny studenty ze všech fakult VUT. Letos výzvu přijalo 91 týmů, tzn. 368 studentů. Po internetovém předkole postoupilo do fakultních kol 44 týmů, které poměřily své síly ve fakultních soubojích na Fakultě stavební, Fakultě informačních technologií, Fakultě strojního inženýrství a Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Ve spolupráci s VUT v Brně a partnerskými společnostmi se soutěžící mohli přihlásit do dvou kategorií Team Design a Case Study. V kategorii Team Design je úkolem sestrojit funkční zařízení na základě zadání, které vzniká v kooperaci s odborníky z partnerských společností. Soutěžící například stavěli mechanické hodiny, vyvíjeli mobilní aplikace, nebo vytvářeli jednoduché tiskárny. Kategorie Case Study je zaměřena především na analytické myšlení, získávání a vyhodnocení informací. Výstupem je hypotetické řešení skutečného problému z oblasti techniky či managementu. Tato řešení poté soutěžící prezentují odborné porotě. Ve fakultních kolech bylo k vidění teoretické řešení budovy školy v Turecku nebo dopravního prostředku, který by zvládl pohyb jak po silnici, tak především ve vodě a ve vzduchu.


Do velkého finále EBECu postoupilo 16 týmu, které se utkaly 12. března na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.

EBEC 2014
Zadání v kategorii Case Study vzniklo ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem a týmy měly navrhnout revoluční mechanickou hru s využitím nejmodernějších informačních technologií. Ta nejlepší byla od týmu Ilumináti. Zadání v kategorii Team Design bylo vytvořeno samotnými organizátory z BESTu, kdy týmy měly za úkol postavit stroj na „rýžování zlata“. V případě soutěže se nerýžovalo zlato, ale šroubky a matky, které byly ukryty v hromadě písku. Prezentace funkčních strojů byly úžasnou podívanou. Nejlepšího spojení funkčnosti a designu nakonec dosáhl tým „Tým číslo jedna 2.0“, jejichž zařízení vyrýžovalo x gramů matek. Vítězové automaticky postupují do středoevropského kola, které se letos koná na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.


Kromě soutěžních týmů jsou nedílnou součástí EBECu i firemní partneři. Nechyběli ani na závěrečném finálovém dni a zasloužili se o bohatý doprovodný program. Zájemci si tak mohli vyzkoušet jízdu na Segway, zasoutěžit si o LCD monitor nebo navštívit mnoho zajímavých prezentací partnerských společnosti, mezi něž patřily například Škoda Auto, Automotive Lighting nebo Edwards Vacuum.


Šestý ročník se opět vydařil a je znát, že kreativita techniků nemá hranice. Vítězům držíme palce v Bratislavě a věříme v postup do celoevropského finále, jež se bude konat v létě v lotyšské Rize. Všichni zúčastnění zasluhují obdiv nad vytvořenými projekty, které by v mnoha případech měly úspěch i v praxi. Děkujeme všem, kteří se na soutěži podíleli, a těšíme se na EBEC 2015!


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.