Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Design Your Own Materials

Ladíku, co si máme představit pod pojmem letní akademický kurz?

Akademický kurz je akce každoročně organizovaná mezinárodní studentskou organizací BEST především pro zahraniční studenty, kteří se budou zabývat jak teoreticky, tak prakticky, určitým tématem zde na VUT.

A jaké bude téma letošního kurzu?

Letos bude téma zaměřeno primárně na materiály a analýzu. Bude probíhat ve spolupráci se zaměstnanci FSI a FCH. V teoretické části se budou přednášky zabývat obráběním a především využitím rychlořezných ocelí a slinutých karbidů jako nástrojových materiálů. Součástí bude i přednáška zaměřená na povlakování kovů. V laboratorní části se téma bude zaměřovat na fázovou a strukturní analýzu, metalografii a měření tvrdosti s využitím moderních přístrojů (SEM, XRD, XRF a XPS). Ale nezůstane jen u studia ve škole. Během kurzu je také naplánována exkurze do výrobních podniků zabývajících se tímto tématem.

Jaký je výstup kurzu? Co si z něj studenti odnesou?

Studenti získají zaprvé nové vědomosti, a to především doplňkového charakteru. Jedná se o to, že studenti chemie jsou sice schopni připravit různé materiály a jejich povlaky, ale již nemají takový přehled o tom, jak se jednotlivé materiály obrábějí, a zase naopak studenti strojního inženýrství ví, jak materiály používat k obrábění, ale neví, jak se takové materiály připravují a jakým způsobem je možné je analyzovat.

Výuky se mohou zúčastnit jen zahraniční studenti, nebo se mohou zúčastnit i domácí studenti z VUT?

Kurz je sice určen primárně pro zahraniční studenty, ale letos bude vyčleněno i několik míst pro české studenty. Bude se jen stačit zavčas přihlásit. Přesné informace o přihlašování se objeví na našich webových stránkách www.best.vutbr.cz.

Jak a podle čeho probíhá výběr účastníků? Může se zúčastnit každý, kdo projeví zájem?

Zahraniční studenti jsou vybíráni podle motivačního dopisu, kde shrnují zájem o dané téma, Českou republiku a Brno. České studenty budeme vybírat podle toho, jaký mají zájem o téma a o budoucí využití nabytých informací při jejich studiu. 

Kolik bude letos účastníků a jakých budou národností?

Letos bude zastoupení zahraničních studentů velmi pestré. Jako již tradičně bude na kurzu 22 účastníků, kteří budou zastupovat 14 států a to od jižních (Španělsko, Turecko, Řecko) až po severské země (Norsko, Estonsko či Lotyšsko).

Proč si myslíš, že se studenti hlásí zrovna do Brna?

Předpokládám, že téma, které připravujeme, je pro ně dostatečně zajímavé a že si přitom také splní třeba svůj sen navštívit naši krásnou zemi.

Předpokládám, že rozšíření vědomostí nebylo pro studenty jedinou motivací, proč přijet do Brna. Co dalšího pro ně připravujete?

Připravujeme samozřejmě i kulturní a zábavní program, během kterého se účastníci seznámí s Brnem a moravskou kulturou. Navštíví například některé památky zde v Brně a stráví také víkend v blízkosti Moravského krasu. V neposlední řadě pro ně připravujeme i různé párty, které budou mít každý den jiné téma.

Letní kurz v Brně 2012

Kolikátý je to kurz, který se v Brně koná? Máš informace o tom, jak byli účastníci minulých kurzů spokojeni?

Tento kurz bude již osmý, který se zde v Brně pořádá. Za organizátory mohu říci, že se poslední roky setkáváme s velkou spokojeností mezi účastníky, kteří se poté do České republiky vrací i následující roky. Stejně tak i zaměstnanci VUT a firem s námi spolupracujících velmi oceňují, že se snažíme dělat něco pro rozvoj studentů v našem volném čase.

Mohou se stejně tak jako zahraniční studenti přihlásit do Brna, tak i naši studenti přihlásit na zahraniční univerzity?

Ano, mohou. Stačí jen sledovat naše stránky  www.BEST.vutbr.cz/courses a přihlásit se na jednu z dalších čtyř sezón těchto kurzů. Toto léto jich bylo vypsaných 59 ve 24 státech Evropy. Další možnost přihlásit se na podzimní kurzy bude od 14. dubna do 12. května.

To zní opravdu jako výborný způsob jak zahájit léto. Chtěl bys nakonec něco vzkázat?

Celá akce je organizována studenty v jejich volném čase. Jedná se o členy studentské organizace BEST, která tyto kurzy organizuje ve většině států Evropy. Všem svým kolegům a kolegyním tímto děkuji za pomoc a podporu. Stejně tak bych chtěl poděkovat děkanům FSI a FCH za podporu a všem dalším zúčastněným za umožnění této akce.

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.