Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Kurz BEST na FSI se stal národním vítězem v prestižní evropské soutěži

Cena Karla Velikého je jedno z nejprestižnějších evropských ocenění. Uděluje je každoročně od roku 1950 německé město Cáchy osobnostem za nejvýznamnější přínos k rozvoji porozumění v Evropě, činnost pro společenství a v rámci lidstva. V dubnu 2008 byla vytvořena nová kategorie, "Cena Karla Velikého pro mladé Evropany", která vyjadřuje uznání a podporu projektům mladých lidí, rozvíjejícím evropské smýšlení. Do Cách ale z každé z 27 zúčastněných zemí může postoupit jen jeden projekt. A letos to je za Českou republiku akademický kurz, který pořádal BEST Brno na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.


Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci nebo skupiny mladých lidí do 30 let s projekty, které prohlubují vzájemné pochopení a podporují rozvoj společenského smyslu pro evropskou integritu.  Mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladé, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo internetových projektů s evropským rozměrem. Projekty, přijaté v dané zemi, nejdříve hodnotí poroty jednotlivých států sestávajících ze zástupců organizací pro mladé a poslanců Evropského parlamentu. Zvolit mohou pouze jeden, který postupuje před konkurenci z celé Evropy. 27 projektů, každý zastupující jednu zemi EU, je prezentováno na slavnostní ceremonii Ceny Karla Velikého v Cáchách, kde je vybrán absolutní vítěz.

Akademický kurz na téma tepelného komfortu v budovách i dopravních prostředcích byl organizován a připraven vynikajícím způsobem pracovištěm odboru termomechaniky a techniky prostředí pod záštitou vedoucího odboru profesora Miroslava Jíchy 13. – 23. června 2012 zejména pro vybrané studenty z evropských technických univerzit, na kterých působí lokální pobočky mezinárodní organizace BEST. Ti měli v Brně a okolí zajištěny nejen kvalitní přednášky, praktické ukázky v laboratořích či exkurzi ve firmě, ale také doprovodný program, díky kterému poznali život a památky ve studentském městě Brně a tradiční moravské zvyky, ale především sdíleli kulturu a zkušenosti zemí, ze kterých pocházeli, od Ruska po Portugalsko, ale zastoupena byla např. i Brazílie nebo Mexiko. Program byl volen tak, aby se zahraniční mladí lidé s místními studenty dobře poznali při nejrůznějších aktivitách a vytvořili pouta, která přetrvají. Někteří z nich si dokonce Českou Republiku zamilovali natolik, že se sem vracejí, ať už na výlet, nebo k dalšímu studiu v rámci Erasmu a dalších programů. Více o kurzu jsme vám popsali v předchozím článku.


Slavnostní předávání proběhne v úterý 7. 5. 2013 v aule RWTH AACHEN UNIVERSITY. Každý projekt bude reprezentovat jeden zástupce, za Akademický kurz a BEST Brno to je Lenka Bokišová z FSI. Na slavnostním předávání bude přítomen např. prezident evropského parlamentu Martin Schulz nebo předseda Ceny Karla Velikého Michael Jansen. Ve středu se zástupci národních projektů zúčastní workshopů a evropského fóra. Ve čtvrtek pak program uzavře předávání Ceny Karla Velikého pro rok 2013 Dr Dalii Grybauskaite v historické radnici města Aachen.

Odkaz na web soutěže

Odkaz na video z minulého ročníku


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.