Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Letní kurz o materiálech v Brně

Studentská organizace BEST Brno ve spolupráci se dvěma fakultami VUT připravila další ročník Letního akademického kurzu, který se bude konat v druhé polovině června od 14.-25.6. Kurz umožní 22 studentům evropských technických škol poznat způsob, jakým lze navrhnout „their own material“. Zúčastnit se mohou i studenti VUT. 


Co je akademický kurz?

Celoevropská studentská organizace BEST (Board of European Students of Technology) pořádá akademické kurzy jako doplňkovou vzdělávací aktivitu, určenou pro studenty vysokých škol z celé Evropy. Každá z lokálních skupin BESTu každoročně uspořádá v jednom z ročních období tématicky zaměřený akademický kurz, jehož vysoká úroveň je garantována univerzitními odborníky. Na kurz se může přihlásit každý student univerzity, na které BEST působí. Podmínkou k přijetí do kurzu mezi 22 účastníků je motivační dopis, jehož obsah bude odpovídat představě organizátorů o znalostech účastníka, a zároveň bude originální a nápaditý.

Navrhni si svůj vlastní materiál

V druhé polovině června se akademický kurz s názvem „Design your own material“ koná v Brně v prostorách VUT. Hlavním organizátorem kurzu je Bc. Ladislav Pařízek, člen BESTu Brno. Letošní ročník je odlišný od těch předchozích tím, že probíhá za spolupráce se dvěma fakultami, Fakultou strojního inženýrství a Fakultou chemickou. Garantem kurzu je doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. z Ústavu materiálových věd a inženýrství, který zajišťuje odbornost kurzu, volbu témat a náplň laboratorních cvičení.  Kurz začíná sekcí přednášek, týkající se nástrojových materiálů, jejich využití ve strojírenské praxi a způsoby jejich povlakování. Následovat bude laboratorní část, v níž budou účastníci kurzu analyzovat vzorky nástrojových ocelí z hlediska tepelného zpracování, chemického složení a mechanických vlastností. Součástí laboratoří bude zadání případové studie, kterou budou účastníci zpracovávat ze získaných výsledků. Nedílnou součástí kurzu je návštěva strojírenské firmy. Letos exkurzi zajišťuje společnost Edward Vacuum, s.r.o. Účastníci budou mít příležitost prohlédnout si využití nástrojových materiálů při třískovém obrábění v praxi. 

Pro koho je kurz určený

Kurz je primárně určený pro 22 vybraných studentů z evropských technických univerzit. Veškerý program proto probíhá v anglickém jazyce. Přednášky jsou volně přístupné široké veřejnosti se zájmem o téma. Dopředu je však nutné se na přednášku přihlásit emailem. Veškeré informace o přednáškách, jejich obsahu a o tom, kdo přednášku povede, jsou k nalezení na webových stránkách kurzu: http://best.vutbr.cz/sc13/. Laboratorní cvičení jsou z kapacitních důvodů nepřístupné.

 

Aktivity mimo školu

Významnou roli při volbě kurzu nehraje pouze téma akademické části, studenti si vybírají podle atraktivnosti místa, ve kterém se kurz koná. Ke kurzu neodmyslitelně patří výlety do okolní krajiny, seznámeni se s místní kulturou, ochutnávka tamějších specialit. Brno se staví mezi oblíbené kurzy, na které se studenti rádi vrací. Letos je naplánovaný jeden víkendový pobyt v Blansku na Moravě a druhý víkend navštíví účastnící s organizátory Moravský kras. Samotný kurz poskytuje volnočasový program nejen o víkendech, po cvičeních akademické části je připravený pestrý program zakončený večerní párty, pokaždé s jinou tématikou.  Zúčastnit odpoledních i večerních aktivit se může každý, kdo chce poznat studenty z různých koutů Evropy, procvičit si svou angličtinu a užít si zábavu.

Shrnutí

Akademický kurz „Design your own material“ probíhá od 14.-25.6. na půdě Fakulty strojního inženýrství a Fakulty chemické.  Náplní kurzu je podrobné poznání nástrojových materiálů a jejich povlaků. Přednášky jsou volně přístupné pro všechny zájemce o téma, je nutné se však dopředu přihlásit emailem hlavnímu organizátorovi kurzu. Email a další podrobné informace o programu kurzu jsou k nalezení na webových stránkách kurzu: http://best.vutbr.cz/sc13/. Všichni studenti jsou vítáni na přípravné přednášky a volnočasové aktivity.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.