Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Profesní karta inženýra, neboli "engineerING card"

Zdroj: ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) zahájil dne 1. 2. 2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy bakalářského a magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů.

Cílem zavedení této karty je především zvýšení a podpora mobility inženýrů v rámci pracovního trhu EU, formování profilu a rozvoj inženýrské profese, orientace na obecně uznávané evropské standardy, posilování sounáležitosti evropských inženýrů, transparentnost statutu inženýra, individuální kvalifikace a posílení identifikace s inženýrskou komunitou. Držitelům karty a potenciálním zaměstnavatelům zjednodušuje prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání vyhovující přístupům a pravidlům používaným v Evropě.

Profesní karta inženýra dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence držitele karty. Údaje na kartě se týkají dosaženého vzdělání, jeho praxe a dalšího profesního vzdělávání. Karta zaručuje, že informace, kterými se držitel karty prokazuje, jsou nejen ověřené, ale i v souladu s Evropským rámcem kvalifikací. Více na www.csvts.cz nebo www.engineering-card.cz

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.