Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Úřednické kolečko absolventů

Týden státnic je za námi. Oddychli si jak zkoušení, tak členové komise. Co ale čeká absolventy teď? Konec studentských let znamená konec testů, výpočtů a náročných zkouškových období. Znamená ale také velkou změnu. Změnu spojenou s přechodem do života. Řešení budoucnosti, hledání zaměstnání, postavení se na vlastní nohy. Ale také povinnosti k úřadům, které jako studenti nemuseli řešit. Jaké změny absolventy čekají a na co si dát pozor, abyste se vyhnuli zbytečným problémům, s tím by vám měl pomoct následující článek.    


Zaměstnání selháním brání

Podpisem pracovní smlouvy vznikají povinnosti na straně zaměstnance, jako je vykonávat práci, ale také na straně zaměstnavatele – poskytnout za práci odměnu a z této odměny také to, co přísluší státu – zdravotní a sociální pojištění. Pokud tedy získáte práci následující měsíc po SZZ nebo už jí máte, nemusí vás záležitosti s pojišťovnou moc trápit.

U zaměstnavatele byste si měli dát především pozor při podepisování smlouvy. Dobré je si přečíst aktuální zákoník práce. Pracovní poměr můžete uzavřít na dobu určitou/neurčitou. Kromě toho můžete narazit na DPP (dohodu o provedení práce), kde je počet odpracovaných hodin omezen a při příjmu do 10 tisíc Kč za vás zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální. U DPČ (dohodu o pracovní činnosti) je obojí odváděno zaměstnavatelem, počet pracovních hodin nesmí přesahovat 20 hod/týden. Více smluv u jednoho zaměstnavatele většinou není problém, u více zaměstnavatelů by nemělo docházek ke střetu zájmů a váš vedoucí by měl být o tomto informován a vyjádřit souhlas.

Job hunteři

Hledání vhodné práce, posílání životopisů a obíhání pohovorů nějaký čas zabere. Pokud nenastoupíte bezprostředně po SZZ, měli byste si hlídat, kdy si začít platit zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je v ČR povinné a jeho hrazení se nevyhnete. Studentům je hradí stát do doby, než dosáhnou 26 let nebo do posledního dne měsíce, kdy absolvují + jeden následující. Pokud někdo nezajistí od této doby placení zdravotního za vás, musíte si jej hradit sami. Vyměřená částka je 1080 Kč měsíčně a je třeba se nahlásit vaší zdravotní pojišťovně.

Na rozdíl od zdravotního, není povinnost si platit sociální pojištění. Sociální pojištění slouží jako základ pro výpočet důchodu a jako příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Teoreticky jej nemusíte platit nikdy, nikdy se pak ale nedobere doby, která je potřebná na důchod. Doba zamestnání je doba důchodového pojistení. K důchodovému pojištění se ale můžete přihlásit dobrovolně a hradit přinejmenším jeho minimální výši 1 812 Kč (více viz zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Business plán

Zahájení samostatné pracovní činnosti je poměrně jednoduchá věc, potřebujete výpis z rejstříku trestů, zaplatit příslušný správní poplatek na živnostenských odborech magistrátu a je to. Pak už jen záleží na vašich schopnostech a oblasti podnikáni. Stanete se OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Pokud k tomu máte zaměstnání s výší mzdy aspoň minimální, z které je vám odváděno zdrav. a soc. pojištění, nemusíte víc řešit. Pokud je živnost vašim jediným zdrojem příjmů, OSVČ platí každý měsíc pojistné minimálně 1 601 Kč.

V tomto případě musíte také platit sociální pojištění. Pojistné se vypočítává stanoveným procentem (29,2%) z vyměřovacího základu za rozhodné období, u OSVČ kalendářní rok. Vyměřovací základ pro odvod pojistného OSVČ je 50% rozdílu mezi příjmy a výdaji. U OSVČ se pojistné platí formou záloh na pojistné a doplatku na pojistné správě sociálního zabezpečení.

Benefity a strasti úřadu práce

I po absolvování za vás může hradit zdravotní pojištění stát; tentokrát ne ze statutu studenta, ale jako uchazeči o práci. K tomu je nutné zapsat se do evidence Úřadu práce. Zapsat je možné pouze osobně a to nejlépe do 3 dnů od skončení statutu studenta. Evidence na úřadu práce je započítávána do doby pojištění pro důchodové účely. Úřad můžete požádat také o podporu. Většina absolventů na ni nedosáhne, pokud neprokážou účast na důchodovém pojištění nejméně 12 měsíců za poslední 3 roky (zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností).

Zapsáním do evidence ÚP přináší benefit v podobě hrazení zdrav. pojištění, na druhou stranu vyžaduje minimální povinnosti s úřadem spolupracovat. První je aktivní účast na schůzkách, které probíhají každé 2-3 měsíce. Další je povinnost být úřadu k dispozici, tj. přebírat si poštu. A v neposlední řadě, v případě nabídky práce, která je vhodná zejména ze zdravotního hlediska a v souladu s dosaženou kvalifikací (nebo jinak hodnocená jako vhodná), povinnost práci přijmout.

Úřad práce poskytuje další výhody jako rekvalifikační kurzy pro uchazeče a zájemce. V případě založení podnikání v rámci společensko účelného pracovního místa je možno do začátků získat příspěvek.  

Pokud jste v evidenci a najdete si práci sami, je třeba to úřadu oznámit. Pokud člověk podepíše dohodu a neoznámí to, znamená to, že je nejen vyřazen z evidence, výkon nelegální práce je také významně pokutován.

V evidenci ÚP může být také člověk, vykonávající zároveň zaměstnání. Plat ale musí být maximálně 4000/měsíc a tuto skutečnost musíte nejpozději v den nástupu oznámit. 

Nadějné vyhlídky v zahraničí

Západní Evropa nebo země za oceánem, představa pracovat, podnikat nebo cestovat je lákavá. Čekat vás tam může ledajaké dobrodružství. Aby to nebylo dobrodružství s úřady, neměli byste přitom zapomínat na pojištění. U delších pobytů než 6 měsíců je lepší mít pojištění ve státě, kde podnikáte nebo pracujete a to ještě před vycestováním. O začátku této změny by měla být informována vaše původní zdravotní pojišťovna doručením mezinárodních formulářů (E106). Po návratu je opět nutné se přihlásit do systému českého zdravotního pojištění a doložit doklady o zdravotním pojištění v zahraničí.

Bad luck

Pokud studium ukončíte jinak než absolvováním, záleží pak hodně na vašich dalších plánech. I v tomto případě ale nezapomeňte na zdravotní pojišťovnu, protože ztrácíte status studenta od začátku následujícího měsíce a je třeba nahlásit se ve vaší pojišťovně co nejdříve, aby vám nevznikaly zbytečné sankce. 


Potýkat se s úřady nakonec tolik času nezabere, dejte si ale pozor na termíny, zapomínání nikoho neomlouvá. Pak už se můžete věnovat nerušeně hledání pracovních nabídek.

U technických škol absolventi nepobývají na úřadech práce nebo v řadách o zaměstnání dlouho, zvláště v Brně, technicky zaměřeném městě. U absolventů je zřejmá podpora a zvýhodnění jako příspěvky pro zaměstnavatele, což absolventy zvýhodňuje, i když mnoho z nich limituje nedostatek zkušeností. Každého absolventa na trhu práce zvýhodní, pokud během studia získá nějakou prokazatelnou praxi. 

A rada nakonec pro ty, co nezískali praxi během studia. Důležité je někde začít, začít sbírat zkušenosti, byť by to bylo na pozici ne úplně odpovídající. Začátky nejsou jednoduché, vlastní aktivita každého absolventa není jen vítaná, ale přímo nutná. Pomoct vám můžou i personální agentury, které se u nás už dostatečně profilovaly pro potřeby firem nebo klientů či trainee programy, razící právě motto ‚Někde začít‘.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.