Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Software z procesního odletěl do Kuvajtu

V pátek 7. března se vrátila dvoučlenná výprava z FSI Ústavu procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI) a NETME Centra ve složení Libor Skydánek a Martin Pavlas z blízkého východu, konkrétně z Kuvajtu. Cílem cesty bylo doručit do místního Kuvajtského institutu pro vědecký výzkum (KISR  - Kuwait Institute for Scientific Research) software W2E - Waste-to-Energy. Tento program, který je dlouhodobě vyvíjen na ÚPEI, slouží k bilancování (výpočtu toku hmotnosti a energie) procesů, ve kterých dochází např. ke spalování různých paliv, následnému využívání uvolněné energie nebo výrobě elektřiny na parních turbínách. Na ÚPEI se W2E používá pro výpočty a hodnocení účinnosti využití energie ve spalovnách odpadů a ke stejnému účelu bude software využit také ve 3500 km vzdáleném Kuvajtu. 

Vědci z FSI s kuvajtskými partnery

 Technologický transfer v praxi

V Kuvajtu žijí přibližně 4 mil. obyvatel, kteří ročně vyprodukují cca  1,5 mil. tun komunálních odpadů. Ten dnes všechen bez užitku končí na skládkách. Cílem projektu řešeného na KISR je vyhodnotit možnost budoucího spalování odpadů k výrobě elektřiny popř. dodávce tepla do průmyslových závodů. Jestliže se v podmínkách ČR  teplo ze tří provozovaných spaloven komunálních odpadů (Brno, Praha, Liberec) využívá zejména k dodávce tepla do domácností a veřejných institucí, v Kuvajtu by teplo mohlo být využito k výrobě pitné vody pomocí odsolování mořské vody. Tato možnost, se ale musí nejprve spočítat. Proto si Kuvajťané zakoupili software W2E. Součástí cesty byl také týdenní výukový kurz, který měl budoucí uživatele zasvětit do tajů modelování spaloven odpadů a předat jim nezbytné teoretické a praktické zkušenosti.

Martin i Libor jsou spjati se vznikem software W2E. Myšlenka vytvoření takového nástroje vznikla před více než deseti lety v rámci Martinovy diplomové práce. W2E pak bylo dále rozvíjeno ve spolupráci s Fakultou informačních technologií, kde se do jeho dalšího vývoje zapojil ještě jako student Libor. Software W2E slouží mimo jiné ve výuce na ÚPEI a jeho předváděcí on-line verze je k dispozici na webu UPEI.

Kuvajtský večer prozářený světly mrakodrapů


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.