Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

NERUDA odletěl do Španělska, vrátil se s oceněním

 

 

NERUDA odletěl do Španělska, vrátil se s oceněním

 

Dva doktorandi – Jiří Gregor a Ondřej Putna – z Ústavu procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI) FSI Brno odletěli dne 12. 10. 2014 do malého města Mataró ve Španělsku. Hlavním cílem cesty byla aktivní účast na seminářích, workshopech a závěrečném kongresu každoročně pořádané mezinárodní akce RECUWATT (www.recuwatt.com). Na této akci byla celosvětová účast velmi významných osob v oblasti nakládání s odpady z Latinské Ameriky, Španělska, Velké Británie, Řecka, Rakouska, Německa, Belgie, Kuvajtu aj.

 

První tři dny probíhaly workshopy a semináře, v rámci kterých byly prezentovány základní informace o možnostech nakládání s odpady a diskutovány hlavní výhody a nevýhody jednotlivých možností v oblasti sběru, likvidace nebo sekundárního využití odpadu. První část akce RECUWATT byla velmi inspirující a to především z důvodu komorní skupinky vybraných zájemců o tyto workshopy. Bylo tedy dostatek času pro komunikaci a vyměněnu základních pohledů na předmětnou problematiku.

Ve středu ve večerních hodinách se Jirka s Ondrou účastnili na radnici v Mataró podpisu smlouvy vzájemné spolupráce mezi Latinskou Amerikou a Španělskem v oblasti nakládání s odpady. Tento podpis sloužil jako neoficiální začátek kongresu RECUWATT 2014, který se konal ve čtvrtek a v pátek.

 

Kongres v porovnání se semináři měl již značně větší počet účastníků (cca 250). Kongres byl složen z přednášek a velice zajímavých veřejných diskuzí na danou problematiku. Kromě technických záležitostí zde byly zmíněny i velmi promyšlené PR ukázky, jak aktivně a především zábavně vzdělávat nejen děti, ale především jejich rodiče v oblasti třídění a celkového nakládání s odpady.

 

Součástí kongresu byla i tzv. poster session, které se účastnilo i pracoviště ÚPEI se svým vyvíjeným nástrojem NERUDA EU (www.nerudawasteflow.pbworks.com). V rámci sekce byly vystavovány postery především ze Španělska z technických univerzit, ale i Rakouska a jiných zemí. Poster Session trvala celkově dva dny a závěrečné vyhodnocení nejlepšího posteru oficiálně zakončilo kongres RECUWATT 2014. Přes silnou konkurenci se díky skvělému a propracovanému PR k nástroji NERUDA EU podařilo Jirkovi a Ondrovi vyhrát první místo.

 

Mataró je příměstská oblast Barcelony, vzdálená přibližně 30 km severně. Společně spadají do tzv. Katalánské oblasti, kde je „domovským“ a tedy hlavním jazykem Katalánština, která je částečně podobná Španělštině (možno přirovnat čeština – slovenština). Mataró má přibližně 130 tisíc obyvatel a rozlohu 23 km2. V oblasti odpadového hospodářství se jak v Mataró, tak i v Barceloně využívá kombinace mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) a energetického využití odpadu (zařízení EVO). V obou případech Jirka s Ondrou dané zařízení navštívili a byli seznámeni s technologií.

 

Více informací o nástroji NERUDA, vítězném posteru a ÚPEI nalezne zde. (http://www.upei.fme.vutbr.cz/veda-vyzkum/neruda)


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.