Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Na skok do Merseburgu

 

Na počátku byl Clemens Zvacek. Když se před několika lety rozhodl, že svoji diplomovou práci napíše na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, netušil, jaké události tím vyvolá. Student University of Applied Sciences FH Merseburg se sem vydal především proto, že chtěl poznat prostředí, odkud pochází jeho rodina. Na základě jeho pobytu v Brně pak byla mezi oběma institucemi navázána další spolupráce, které se ujali doc. Březina, t. č. proděkan FSI VUT a prof. Lohöfener, t. č. děkan fakulty Inženýrství a přírodních věd University of Applied Sciences FH Merseburg. 

Zpočátku pedagogové v rámci smlouvy o programu Erasmus poskytovali partnerské univerzitě především série svých přednášek. K prohloubení spolupráce došlo na podzim roku 2010, kdy prof. Lohöfener spolu se sedmi studenty Merseburské univerzity přijel na týdenní studijní pobyt do Brna. „Úspěch to byl plný“, zazpíval by Nohavica a oboustranný entusiasmus se tak ještě prohloubil. Návštěva se pak opakovala na podzim roku 2011 a v polovině června letošního roku poprvé vyjel tým studentů FSI VUT do Merseburgu. Univerzity mají dále v plánu podepsat rozšíření smlouvy o programu Erasmus, které bude určeno pro studenty. Ti tak budou mít jedinečnou možnost absolvovat krátkodobý studijní pobyt na partnerské škole a následně celosemestrální Erasmus tamtéž. Pokud by vás podobná možnost lákala, můžete se obrátit s dotazem přímo na doc. Březinu.

Skupina brněnských studentů pod vedením doc. Březiny. © Tomáš Březina

Program pobytu brněnských studentů na saské univerzitě byl jak vzdělávací, tak společenský a kulturní. Studenti v Merseburgu absolvovali sérii přednášek a především praktických workshopů, při nichž si vyzkoušeli práci s open source systémy, systémem dSPACE, či tvrzenými plastickými hmotami. Zúčastnili se také exkurze do firmy InfraLeuna, která je provozovatelem subjektu Leuna Chemical Complex. Ten sdružuje více než dvacet velkých a středně velkých chemických podniků a významně jim tak zjednodušuje vzájemnou spolupráci. Po škole pak studenti navštívili Muzeum archeologie v Halle, vydali se na prohlídku Merseburgu, do studentského klubu nebo na turnaj ve fotbale (kdo by byl čekal, že nejproduktivnější hráč v zápase českého a německého univerzitního týmu bude původem z Indie, bašty kriketu).

Návštěva laboratoří s Dr. Achimem Merklingerem. © Tomáš Březina

Doc. Březina upozorňuje na to, že studium na FSI VUT je koncipováno spíše teoreticky. Vychovává tak flexibilní odborníky, kteří rozumí základním principům technologií, které používají a jsou schopni je aplikovat v různých kontextech. Při nástupu do zaměstnání se z počátku mohou potýkat s nedostatkem praktických zkušeností. Studenti saské univerzity jsou naopak vedeni k tomu, aby získané poznatky prakticky aplikovali již v průběhu studia, nicméně jejich znalost teorie je tím omezená. Ideálem zůstává vyvážené využívání obou těchto přístupů k výuce, kterému může napomoci právě spolupráce univerzit s odlišným know-how. Aktivity prof. Lohöfenera a doc. Březiny k možným výstupům takovéto spolupráce rozhodně patří.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.