Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Erasmus – jak na něj? 1. část

Již od roku 1987 mají studenti vysokých škol z jednotlivých členských zemí Evropské unie možnost vyjíždět na výměnné studijní pobyty pod hlavičkou programu ERASMUS. Českých studentů se tato výsada týká až od akademického roku 1998/99. Nastavení podmínek pro studenty, kteří by o podobný typ mobility měli zájem, se rok od roku zlepšuje spolu s tím, jak se pravidlům programu postupně přizpůsobují také vnitřní pravidla českých univerzit. Informací je všude více než dost (to už je fenomén dnešní doby), nicméně ne vždy může být zcela jasné, kde by je měl případný zájemce hledat a jak s nimi dále pracovat.

Program Erasmus je koordinován na úrovni jednotlivých univerzit a fakult zaměstnanci příslušných oddělení. Na úrovni FSI, přesněji na Studijním oddělení, jej spravuje paní Terezie Bartlová a i s ní se v průběhu zařizování pobytu setkáte. Vaše cesta na studijní pobyt do zahraničí nicméně nezačíná  u ní, ale u vašeho ústavního koordinátora a ředitele ústavu. Na úrovni VUT se potom o hladký průběh programů Erasmus starají koordinátoři z Útvaru studijních záležitostí, Oddělení programu LLP/Erasmus, s nimi budete jednat až ve chvíli, kdy bude všechno domluvené, a vy budete žádat o finanční příspěvek na váš pobyt v zahraničí. Vřele doporučuji navštívit jejich web, stejně jako stránky informující o zahraničním studiu na FSI. Velmi užitečné informace naleznete také na stránkách Národní agentury pro Evropské vzdělávací programy.

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus je určen pro řádně zapsané studenty v prezenčním, kombinovaném i distančním studiu na všech jeho úrovních kromě 1. ročníku bakalářského stupně - čili téměř pro všechny. Vyjet můžete na nejméně 3 a nejvíce 12 měsíců. Obecně platnou podmínkou pro podání přihlášky do programu je prokázání jazykové zdatnosti studenta – např. doložením kopie indexu se záznamem o absolvování povinných jazykových zkoušek v průběhu studia nebo dokladu o dosažení jazykového certifikátu. V případě některých univerzit je tato podmínka jedinou, jinde mají nastaveny další – konkrétní informace hledejte na jejich webových stránkách. Nutno podotknout, že je třeba dodržovat termíny pro podání přihlášek, které má opět každá univerzita nastaveny jinak (najdete je na jejich webu).

A o kterých školách vlastně mluvíme? To zjistíte v seznamu bilaterálních smluv, které má vaše fakulta/univerzita podepsány s univerzitami v zahraničí. Podobné dohody uzavírají také jednotlivé ústavy, proto je dobré informovat se o možnostech také zde (především v případě, že máte zájem se úzce specializovat na vaši oblast studia). Při výběru cílové destinace si nejprve musíte definovat, co od studijního pobytu očekáváte. Pokud se chcete pouze „otrkat“, poznat Evropu a vylepšit si své jazykové znalosti, je v podstatě jedno, kam pojedete. Pokud se ale skutečně chcete něco naučit, bude výběr o něco náročnější. Musíte si podrobně nastudovat, které studijní obory jsou na příslušné škole akreditovány, které předměty se vyučují a jakým způsobem (např. možnosti absolvování praxí, stáží, účasti na konferencích apod.). Také je dobré vyhledat si konkrétní pracoviště, jehož aktivity vás zajímají, a někoho zde kontaktovat pro bližší informace (nejlépe skrze tamějšího fakultního koordinátora). Vybírejte pečlivě, studijní pobyt Erasmus totiž můžete během svého studia absolvovat pouze jednou! V neposlední řadě doporučuji nahlédnout do databáze závěrečných zpráv studentů, kteří Erasmus absolvovali v předchozích letech.

Všechno, co vás na činnostech instituce zaujme, pak můžete uvézt v motivačním dopisu, který budete spolu se strukturovaným životopisem zasílat na zahraniční vysokou školu. Ještě nikdy jste nic podobného v angličtině nepsali? Nevadí, inspiraci spolu s příklady a užitečnými anglickými frázemi můžete najít např. v Cover letter and Resume Guide, publikovaném Columbia University Centre for Carreer Education. Ve chvíli, kdy obojí odevzdáte a jste na studijní pobyt přijati, přichází trocha byrokracie, ale o tom až příště. Váš úkol je tedy prozatím jasný - vybrat si univerzitu/y, na kterou/é byste se chtěli hlásit a zkusit sestavit první návrh motivačního dopisu a životopisu v angličtině. Nezapomeňte, že kapacity programu prozatím převyšují poptávku po výjezdech, proto je velmi pravděpodobné, že vám to vyjde!

To be continued…

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.