Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Nové vedení FSI

Dovolujeme si Vám představit nastupující proděkany FSI VUT v Brně pro volební období 2014 - 2018.

Dva týdny před jejich nástupem do funkce bylo každému z nich položeno několik otázek ohledně jejich zkušeností a plánů pro pozici proděkana Fakulty strojního inženýrství.

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost

Rozhovor s proděkanem si můžete přečíst v tomto článku.

Oficiální životopis kandidáta.

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.

doc. Vladimír Fuis

Proděkan pro magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky

Rozhovor s proděkanem si můžete přečíst v tomto článku.

Oficiální životopis kandidáta.

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.

doc. Jiří Hlinka

Proděkan pro vnější vztahy, spolupráce s průmyslem

Rozhovor s proděkanem si můžete přečíst v tomto článku.

Oficiální životopis kandidáta.

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

prof. Ivan Křupka

Proděkan pro tvůrčí činnost, doktorské studium

Rozhovor s proděkanem si můžete přečíst v tomto článku.

Oficiální životopis kandidáta.

 

Rozvor s nastupujícím děkanem Fakulty strojního inženýrství doc. Ing. Jaroslavem Katolickým, Ph.D. jsme vám představili v době kandidatury.

Rozhovor s děkanem si můžete přečíst v tomto článku.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.