Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Stavební boom: Co se staví v okolí kampusu VUT

Snad každý, kdo při své cestě na fakultu nechodí pouze pěšky přímo ze zastávky Červinkova, ale zvolí například cestu od zastávky Technologický park, si zaručeně musel všimnou čilého stavebního ruchu v této části Brna.

 

Většina z projektů výstavby už se blíží ke svému dokončení (léto 2014). Níže Vám přinášíme stručný přehled o jaké projekty se jedná, spolu s nastíněním jejich plánovaného účelu.

Centrální zóna Českého technologického parku Brno

Centrální zóna, bude po svém dokončení nabízet celkem 42 000 m2 kancelářských či kombinovaných prostor a bude rozložena do několika samostatných kancelářských objektů v uzavřeném areálu s  centrální vodní nádrží a zeleným parkem kolem celého komplexu.

Aktuálně jsou ve výstavbě první dvě budovy A & B s plánovaným termínem dokončení v létě 2014.

  

Centrální zóna poskytne nejen místo pro nové kanceláře, ale také prostory pro doprovodné služby zahrnující další restaurační a stravovací provozy, samoobsluhu, zdravotnické zařízení, banku, lékárnu, novinový stánek či konferenční centrum.

Více o projektu se dozvíte na stránkách Českého technologického parku o aktuální výstavbě.

CEITEC VUT v Brně

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně.

CEITEC – Středoevropský technologický institut (často označovaný jako STI) je společným projektem Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity a dalších pěti partnerů z brněnských institucí.

Do projektu jsou zapojeny i ústavy z FSI a to Ústav fyzikálního inženýrství, Ústav konstruování a Ústav materiálových věd a inženýrství se svými odborníky.

CITEC je výzkumná instituce, která nabízí i studium, pouze ale doktorského typu.

Více o studijních programech na http://www.ceitec.cz/phd-programmes/t1294

INMEC

Nový inovační park – pro firmy z oblasti pokročilých technologií a materiálů. V současnosti se připravuje v Brně–Medlánkách nedaleko Technologického parku. 

Název tvoří začáteční písmena z klíčových slov: inovace–materiály–elektrotechnika–chemie. INMEC nabídne unikátní koncentraci vědců a inovativních firem; přímo naproti budově roste i nové vědecké centrum CEITEC.

INMEC se otevře v červenci 2014. Jeho hlavním investorem je Jihomoravský kraj, provozovatelem Jihomoravské inovační centrum (JIC).

Centrum Admas, VUT

(Advanced Materials, Structures and Technologies)

Centrum Admas je navrženo jako komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví

Toto centrum integrovaného vývoje pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí je institucí, jejímž úkolem je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).

 

TITC - Vědecko technický park a podnikatelský inkubátor

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je nově vznikající vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v Brně, realizovaný jako jeden z hlavních projektů Krajské hospodářské komory jižní Moravy ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně.

Nabídka prostor k zasídlení je primárně určena pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty.

V rámci tohoto projektu bude vybudováno celkem 7623 m2 plochy. Tato celková výměra v sobě obsahuje 1850 m2 pronajímatelných administrativních ploch, 1758 m2 pronajímatelných laboratorních a skladových ploch, 213 m2 zasedacích a prezentačních místností vybavených veškerou dostupnou projekční a komunikační technikou.

Projekt realizace a následné správy vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru TITC Technology Innovation Transfer Chamber, je hlavní náplní společnosti VTP Brno, a.s., která byla za tímto účelem založena Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy.

Další pohledy na lokalitu:

 

CITEC, TITC, AdMaS a INMEC (uprostřed bez popisku)

 Plán rozvoje celé lokality Pod Palackého vrchem (nemusí souhlasit s konečnou podobou realizace projektů)

Doporučujeme: Diskuse o výstavbě spolu s fotkami pokračující výstavby výzkumných center v Brně.

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.