Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

FSI čeká kompletní výměna oken a zateplení

Přinášíme Vám rozhovor s  Ing. Vladimírem Dumkem, tajemníkem FSI, o plánovaných stavebních úpravách fakulty. 

cely-areal-ceka-zatepleni


FSI čeká v následujícím roce zásadní obnova areálu. O jaké stavební úpravy se jedná?

Rekonstrukce A1 probíhá, to je samozřejmě samostatná kapitola. V loňském roce se ale podařilo získat finanční prostředky na projekt zateplení průčelí budov B1,B2,B3 a budov A2, A3, A4, A5, A6. Kromě hal a budov C a D, které nejsou zahrnuty do tohoto projektu, se tedy opravy dotknou celého areálu.

Jelikož na budově A2 se v průběhu času projevilo mnoho defektů a docházelo u ní k různým defektům vlivem klimatických podmínek, probíhají v této chvíli stavební činnosti, které vychází ze zjištění statika (betonová injektáž a oprava vodorovné kanalizace). Opravy by měly být ukončeny před začátkem vlastního zateplování budovy a mají zaručit stabilizaci budovy A2.

Takže v současné době probíhá injektáž a po jejím skončení se rozběhnou výměny oken?

Oba projekty probíhají současně v různých budovách. Teď vrcholí intenzivní příprava na vlastní zahájení prací zateplování. Výměna oken začíná v pondělí 17. března v budově A3. Každé patro potrvá jeden týden. V současné době probíhají prohlídky kanceláří a místností, kterých se to týká, aby se definovalo, co je kde potřeba udělat. Při ukončení výměny oken budovy A3 již budou ukončeny veškeré práce na zajištění statiky u budovy A2.

Výměna oken bude probíhat zevnitř a bude potřeba v každé místnosti uvolnit cca 2 m od vyměňovaných oken, vlastní zateplení, které bude probíhat následovně, si potom vyžádá stavbu lešení se všemi důsledky na úpravu terénu kolem budov (vykácení náletových dřevin, úklid všech nepotřebných předmětů, atd.).     

Ovlivní stavební práce nějak výuku a provoz?

Samozřejmě. Myslím si, že tento semestr bude hodně svérázný. Když budou řemeslníci v učebnách, bude výuka muset být přeložená do náhradních prostor nebo zrušená. Dopředu to teď nikdo neví, konkrétní případy se budou muset řešit operativně. Semestr trvá do 9. května, a do té doby by měla být oprava budovy A2 spolehlivě ukončena. Největší část prací se samozřejmě má udělat, když tady studenti nebudou. Ale pochopitelně nejen tento, ale i zimní semestr 2014/2015 bude tím vším poznamenaný.   

Výuka bude přesunuta v rámci areálu, nebo se uvažuje nad tím, že by se některá přesunula např. do budovy FP?

Jelikož na FP je přestěhován provoz rekonstruované budovy A1, není zde žádný volný prostor. To, co nás čeká, se musí zvládnout v rámci možností v areálu. Vím, že některé studenty to třeba i potěší, ale může se stát, že budeme nuceni některou konkrétní výuku z důvodku nedostatku místa zrušit.

A co to bude znamenat pro akademické pracovníky, kteří potřebují dotčené prostory využívat?

Pracovníci, stejně jako studenti budou v těchto případech pracovat doma. V týdnu, kdy budou stavební úpravy probíhat na jejich patře, bude celé patro mimo provoz. V jejich kancelářích bude samozřejmě všechno zakryté a počítače sbalené. Konkrétní situace se budou řešit s tajemníky ústavů.

Jak je to plánováno s přístupem do budov fakulty? Máme očekávat opětovné uzavření menzy?

Na podstatnou část semestru má být menza otevřená, její fungování je plánováno někdy do půlky května. Potom se bude zavírat. V okamžiku, kdy se bude uzavírat menza, tam stejně bude chodit menší počet lidí, protože už bude zkouškové období. Se začátkem zimního semestru, bude objekt A6 už hotový. Takže není potřeba se obávat delšího uzavření menzy než bývá běžné přes prázdniny.

Stavební úpravy tedy začnou teď ve 12. týdnu. Kdy bude ukončení prací?

Smlouva se zhotovitelem je podepsaná do půlky ledna 2015. Jelikož termín dokončení byl jedním z výběrových kritérií, tak musí být dodržený. Samozřejmě nemohu slíbit, že nedojde k nějakému prodloužení, což bývá obvyklé u všech stavebních prací. Konec výzvy projektu, v rámci kterého se opravy provedou, je konec května 2015. Tento termín musí být bezpodmínečně dodržen.

Bude plánované úpravy všech objektů provádět jedna firma?

Ano, výběrové řízení na provedení veškerých stavebních prací vyhrála firma Moravostav Brno ve spolupráci s firmou Syner Morava.

Budou se provádět jen výměna oken nebo např. i klimatizace a podobně?

Ne, projekt počítá pouze s okny a zateplením. Stavebně to není moc složité, protože to jsou minimální zásahy. Nejhorší bude ta výměna oken, protože to bude probíhat i uvnitř budov. Potom, až bude probíhat zateplení, tak by to nemělo mít takový dopad.

Jaký energetický standard budou po zateplení splňovat objekty fakulty?

Veškeré projekty byly udělány tak, aby budovy byly po dokončení projektu v kategorii B. V současné chvíli jsou v kategoriích D a E, proto se očekává podstatné zlepšení.

Jsou nějaké výjimky, které budou stavebních úprav ušetřeny, např. tam, kde se v místnostech nachází přístroje, které nelze přestěhovat?

Týká se to například čistých prostor na ústavu fyzikálního inženýrství, tam se bude dělat jen zateplení fasády. Zajišťovat superčisté laboratoře v hodnotě několik desítek milionů by bylo velice obtížné, naštěstí byla okna při nedávném vybudování superčistých prostor vyměněna. Potom je z toho vyjmutá střecha na A3, ta je již 4 – 5 let hotová. Standard, jaký je na střeše A3, bude na všech střechách.

Jaký je plánovaný rozpočet na celou akci a jakým dílem na přestavbu přispívá VUT?

Celá akce je řádově zhruba za 150 milionů korun. Projektových peněz dostaneme 100 mil. A zbytek půjde z rozpočtu VUT v Brně (cca 50 mil. Kč).

Jaké jsou předpoklady na ušetřené finance za vytápění?

Když vezmu starý stav, když byl v činnosti celý areál včetně A1, tak byly celkové výdaje na topení zhruba 12 milionů korun. S vyčíslením úspor to nemusí být tak jednoznačné, vzhledem ke změně cen tepla a energií, kdy smluvní cena se často mění v závislosti na velikosti odběru.  Odhady tvrdí, že by výdaje po zateplení mohly padnout na polovinu. Osobně bych, dle zkušeností, odhadoval náklady na cca 8 milionů korun za rok. Přesně to ale ukáží až následující zimy.

Děkujeme za rozhovor.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.