Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Akademicko-průmyslové fórum 2014

Fakulta strojního inženýrství dlouhodobě usiluje o rozvoj vztahů s průmyslem a bere je za svou klíčovou záležitost. Z tohoto důvodu se na FSI jednou ročně pořádá konference Akademicko-průmyslové fórum. Akce vznikla jako prostor k výměně názorů a dialogů v oblasti rozvoje a zlepšení teoretického výzkumu i aplikovaného výzkumu pro firmy a v neposlední řadě vzdělávání kvalitních absolventů.     


Na letošním Akademicko-průmyslovém fóru se zástupci firem měli možnost seznámit s novým vedením fakulty. Konferenci úvodním slovem zahájil děkan doc. Jaroslav Katolický a představil témata APF 2014, kterými byly firma jako konkurence a partner při výchově kvalitních absolventů. Strůjce a hlavní organizátor předešlých setkání prof. Tomáš Březina se ujal slova jako druhý zhodnocením vývoje fakulty v posledních letech, zejména v oblasti vzdělávací a výzkumně-vývojové. Roli hlavního organizátora a moderátora diskuse převzal po prof. Tomášovi Březinovi jeho nástupce ve funkci proděkana FSI pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem doc. Jiří Hlinka, který uvedl dva prezentační příspěvky.

APF 2014

Nastíněním potenciálů, bariér a přínosů spolupráce mezi univerzitou a firmou zaujal všechny prof. Martin Hartl ve své prezentaci na téma „Základní problémy spolupráce univerzity a průmyslových podniků“. Pohled na problematiku ze  strany průmyslových partnerů přednesl Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel firmy Slovácké strojírny, a.s. Shrnutí problémů vysokoškolského technického vzdělání a cesty k jeho podpoře zhodnotil bývalý děkan FSI, nynější prorektor pro studijní záležitosti prof. Miroslav Doupovec Příspěvky rozproudily diskusi o tom, jakou formou by firma a univerzita mohly spolupracovat. Z diskuse potom vyplynula další témata jako požadavky podniků na vědomosti studentů a obavy z demografického vývoje v ČR.

Kromě vystupujících se Akademicko-průmyslového fóra 2014 účastnili za VUT v Brně proděkani FSI Ing. Josef Bednář, Ph.D. a doc. Vladimír Fuis, ředitelka NETME Centre Ing. Peregrina Štípová, několik vedoucích ústavů FSI a studenti FSI. Za průmyslové podniky např. zástupci firem ALTA, a.s., TAJMAC-ZPS, a.s., Honeywell, spol. s r.o., Bosch Diesel, s.r.o., ČKD Blansko Engineering a.s., Ždas, a.s. a další.

APF 2014

V odpoledních hodinách měli účastníci konference možnost se podívat na vědecko-výzkumné laboratoře fakulty a NETME Centra. Prohlídka byla průřezově sestavena tak, aby se doplnil výčet i pro ty, kteří se do nich podívali už v minulém roce a letos tak obsahovala např. laboratoř s technologií elektronového paprsku, letecké zkušebny, ukázku diagnostiky a přesnosti výrobních strojů, tribologickou laboratoř, laboratoř sprejů a aerosolů, výukové dílny a laboratoře technologie obrábění. Prohlídka byla zakončena ukázkou měření studentů v klimakomoře. Zástupci firem tak měli možnost nahlédnout do všech divizí a udělat si představu o možných oblastech spolupráce. 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.