Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Noc vědců poprvé i na FSI

Již po desáté v ČR se 26. září uskuteční popularizační akce zaměřené hlavně na děti - Noc vědců, tentokrát i za přispění FSI.

Noc vědců je celoevropská akce pořádaná iniciativou Evropské komise „Researchers in Europe“ od roku 2005. Jejím cílem je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako „obyčejné lidi“. Vědci v tento jeden večer v roce představují veřejnosti svoji práci v netradičním světle, účastní se kulturních produkcí, spolu s návštěvníky provádějí zábavné pokusy a pozorování.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy fakulty budou stanoviště Noci vědců FSI letos umístěna v Technickém muzeu v Brně

A na co se můžete v průběhu večera těšit těšit??
Níže naleznete předběžný program za FSI:

Matematika, která je vidět

Na příkladu solné pláně Salar de Uyuni v Jižní Americe nebo u běžných rostlin ukážeme, že matematika je nedílnou součástí přírody.  A nejen Matka příroda, ale i samotná matematika dovede stvořit neuvěřitelné geometrické obrazce a předvést úžasné světelné jevy. Díky matematice se můžeme podívat do nekonečných hlubin Mandelbrotových množin, které budeme mít možnost na místě sestrojit.  Zkusíme si několik kouzel s Möbiovou páskou a trojúhelníkem. A buňky? Těm se podíváme až do „žaludku“…

Na fyziku máme buňky

Jednoduché pokusy pro holky a kluky. Ukážeme vám nejen to, že levitace možná je, ale například i to, jak se můžeme podívat na detaily například i Vašeho vlasu.

Inženýrské analýzy

Prezentace moderních výpočtových prostředky pro simulace namáhání konstrukcí a strojních součástí založené na metodě konečných prvků

Experiment v mechanice

Co je odporový tenzometr? K čemu a jak se používá?

Biomechanika

Představujeme výsledky práce vědců v oblasti měkkých tkání, zejména v oblasti lidských aort. Co je a kde se nachází největší lidská tepna – aorta, jak je členěna a jakými nemoci může být ovlivněna – aneurysma, ateroskleróza, disekce, aj. Jaký vliv na tato onemocnění má nezdravá životospráva – pití alkoholu, kouření, stres, obezita, aj. Budou promítány obrazové materiály (snímky z CT, snímky z mikroskopie – klasické světelné / polarizované, snímky z operačního sálu při resekci aneurysmatu, aj.).
Jak je možné řešit problém ruptury aneurysmatu břišní aorty pomocí výpočtového modelování? Jak složitou matematickou teorii a nutnou dávku tvůrčí činnosti člověk musí mít, aby daný problém vyřešil?
Součástí prezentace budou i ukázky z biomechaniky tvrdých tkání (kosterní soustava, náhrady kloubů, páteřní fixátory, apod.)

Powerwall – mobilní stereoskopická stěna

Navštivte s námi VELKÝ SVĚT VIRTUÁLNÍ REALITY

Jaké to je být pilotem formule?

Vyzkoušejte si jízdu na mezinárodní závodní trati ve formuli, kterou sestavili studenti FSI

Laboratoř energeticky náročných procesů se představuje

Měříme fyzikální veličiny

2 přednášky prof. Miloslava Druckmüllera

Profesor Druckmüller je odborník v oblasti počítačové grafiky. Světový ohlas získaly jeho fotografie zatmění Slunce, které zpracoval svými programy a získal tak unikátní snímky sluneční koróny. Snímky uveřejnil i prestižní vědecký časopis Nature.

---

Pro Českou republiku je hlavním koordinátorem Regionální technické muzeum o.p.s. - Techmania science center.

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.