Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Proděkan doc. Vladimír Fuis

 

proděkan magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.


Po vystudování střední průmyslové školy strojnické pokračoval na FS VUT v Brně. Významným rozhodnutím pro něj byla až volba specializace ve třetím ročníku studia, kdy se rozhodoval, které studium mechaniky zvolí. Vítězem se stalo studium na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, kde pokračoval i v doktorském studiu pod vedením prof. Janíčka.

Mezi jeho hlavní výzkumné aktivity patří oblast biomechaniky, konkrétně problematika vlivu makrotvarových a mikrotvarových tvarových odchylek kuželových kontaktních ploch hlavice a dříku kyčelní endoprotézy na napjatost v keramické hlavici, u které docházelo k destrukcím in vivo, tedy v těle pacienta. V současné době se problémy keramických komponent endoprotéz řeší na vyšší úrovni s využitím Weibullovy pravděpodobnostní teorie. Dále se podílí na dílčích projektech na fakultě.

Je rodákem z Brna. V dětství se chtěl stát kosmonautem, protože v té době byl kosmický program velmi aktuální. Později se zabýval ichtyologií (nauka o rybách) a akvaristikou. Mezi jeho další koníčky patří filatelie a turistika. Ta je pro něj ideální kombinací zátěže a poznávání, přičemž trasu většinou plánuje tak, aby se nešlo stejnou cestou. Za relaxaci považuje tvořivou práci doma a na chalupě, aby byla v rovnováze jeho manuální a duševní činnost.

Jaké důvody Vás vedly k přijetí funkce proděkana?

Podnětem byla nabídka od pana doc. Katolického, se kterým jsme společně studovali před 20-ti lety na Ústavu mechaniky těles, kterou jsem posléze přijal. Pokud bych si měl vybrat nejen na základě toho, co mi bylo nabídnuto, vybral bych si opět jednoho z proděkanů pro studium, protože k výuce mám nejblíže.

Jak hodnotíte působení svého předchůdce ve funkci proděkana, čeho si vážíte na jeho činnosti, co byste chtěl posunout?

Ze svých zkušeností mohu konstatovat, že se oběma studijním proděkanům podařilo výrazně zefektivnit činnost celého studijního oddělení. Dalším pozitivem je úzká spolupráce obou studijních proděkanů, na kterou bych chtěl navázat a v rámci možností ji dále rozšiřovat. Z důvodu změny financování navazujících magisterských studijních programů bylo v loňském roce třeba vytvořit novou směrnici obsahující pravidla pro přijímací řízení, která je velmi kvalitní.

Problematiku agendy proděkana jsem si již s panem proděkanem doc. Knoflíčkem prošel a ten mi ji prezentoval v celé její šíři. V současné době shromažďuji podněty a na nějaké závěry je v této fázi příliš brzy. Získané podněty budu analyzovat a konzultovat s panem děkanem a ostatními proděkany.

Co bude vaší agendou?

Agendu jednotlivých proděkanů bude definovat směrnice děkana, na které se pracuje a bude s velkou pravděpodobností kopírovat agendy stávajících proděkanů. Zvažuje se však přesun mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců pod proděkana pro vnější vztahy, podobně jak je rozdělení činností na FEKTu. Do agendy stávajícího proděkana spadá celá škála činností, které je možné rozdělit do tří skupin. První je oblast studia, které je možné členit dále na magisterské, mezinárodní a na celoživotní vzdělávání. Další oblastí jsou stipendia a poplatky, které spolu úzce souvisejí, a poslední oblastí jsou závěrečné práce a státní zkoušky jak pro bakalářské, tak i navazující magisterské studium. Momentálně studuji zákon o vysokých školách, zkušební řád VUT a směrnice naší fakulty, na kterých je celá agenda studijního oddělení postavena.

Jaký bude Váš první krok ve funkci proděkana?

Prvním krokem bude určitě seznámení se s referentkami studijního oddělení, i když k tomuto kroku patrně dojde ještě před uvedením do funkce.

Jak byste viděl rozšíření možností studentů na výjezdy do zahraničí, spolupráce na projektech, možnosti volit si předměty a podobně?

V akademickém roce 2014/2015 startuje „staronový“ program EU pro vydělávání a mobilitu s názvem Erasmus+, který navazuje na program Erasmus Mundus I a II, Youth in action, Tempus a další. Do tohoto programu se mohli studenti přihlásit původně do konce ledna 2014, ale tento termín byl posunut až na 21. 2. 2014, takže je stále možnost se ještě přihlásit u paní referentky Cupákové. U tohoto programu se podmínky pro výjezdy studentů výrazně zlepšily v tom, že již neplatí omezení na počet výjezdů během celého studia na vysoké škole. V programu Erasmus+ je možné vycestovat na dohromady 12 měsíců za každý ze tří stupňů studia (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň). Celkově se dá říci, že se možnosti studentů na výjezdy do zahraničí výrazně zlepšují.

Rozšíření možnosti výběru předmětů studenty je jistě aktuálním tématem, ale nejprve by se měl definovat profil absolventa každého studijního oboru. Na jeho základě je posléze možné umožnit studentům širší výběr předmětů, než jaký je k dispozici v současnosti. S touto problematikou úzce souvisí i uznávání předmětů, které studenti úspěšně absolvovali v zahraničí. Vítaná je samozřejmě i projektová výuka, o které hovořil doc. Katolický před volbami,a kterou budeme podporovat.

Jak myslíte, že se vám podaří skloubit práci proděkana s vaší současnou činností? Odrazí se to na omezení dosavadní práce/výuky/zapojení na projektech?

V této otázce jsem možná optimista, ale věřím, že se mi podaří výuku, vědeckou činnost a pořádání jubilejní 20-té mezinárodní konference Engineering Mechanics 2014 skloubit s prací proděkana tím, že budu pracovat déle. Zatím nevím, kolik času mi proděkanství zabere, ale podle informací stávajícího proděkana, bych do práce dříve než ve 4 hodiny ráno chodit nemusel. Začátek funkčního období bude jistě náročnější, ale až se do problematiky „dostanu“, časová náročnost se sníží.

 

Rozhovory s dalšími proděkany naleznete pod odkazy níže:

Ing. Josef Bednář, Ph.D., prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.

 

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.