Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

2. OKRUH - Divize letecké a automobilní techniky (AAT) + Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) - popis stanovišť

Divize letecké a automobilní techniky (AAT) - Divize letadlové a automobilní techniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti transportní techniky se zaměřením na vyšší efektivitu a bezpečnost, snížení dopadů na životní prostředí a využití nejnovějších technologií.

Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) - Činnost divize je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

V rámci prohlídky se podíváte do 6 laboratoří: 

Polobezodrazová akustická komora (vibrodiagnostika)

V polobezodrazové akustické komoře se dozvíte více o hlukové emisi. Hluková emise je zpravidla velmi přísně hodnoceným provozním parametrem stroje. Zejména pokud se zařízení provozuje v prostorách obývaných lidmi nebo vyžaduje lidskou obsluhu. Příliš vysoký hluk pak může být překážkou k uvedení produktu na trh a je proto třeba věnovat problematice hluku strojů náležitou pozornost. Akustická měření spočívají v zjišťování celkového akustického výkonu strojů nebo lokalizaci problematických míst, zdrojů hluku, na strojním zařízení. Popřípadě v kombinaci obou měření. Následná analýza výsledků pak potvrdí dobré hlukové vlastnosti stroje, nebo může přispět k nalezení příčin nevyhovujícího stavu.

Pádová zkušebna leteckého ústavu

 


Analýza systému letadel (Aramis a Pontos)

Systém Pontos a Aramis pro bezkontaktní optická měření deformací a posunutí v prostoru s využítím fotogrammetrie.

 

 

Formule Student

Kde vzniká formlule student týmu VUT? Konstrukční tým TU Brno Racing (Technical University Brno Racing) je tvořen převážně studenty Ústavu Automobilního a dopravního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně. Odborné podpory a konzultací se nám dostává jak od studentů doktorandského programu, tak od vedoucích pracovníků ústavu či externích odborníků z automobilové praxe. I vy se můžete podívat, jak a kde pracují a přidat se pro další ročníky soutěže.

Kuka robot


3D tisk kovových materiálů

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.