Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Stroje ze světla

Výstava nové výrobní řady strojů firmy TOSHULIN na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně sklidila obrovský úspěch. Z velké části to byla jistě zásluha nově představených modelů svislých soustruhů, nicméně nemalý podíl na tom měla také netypická forma jejich prezentace. Oproti minulým letům nebyl na stánku žádný stroj přítomen fyzicky, přesto si návštěvníci mohli prohlédnout kompletní novou sérii a to tak, že si nasadili 3D brýle a vydali se na dobrodružnou cestu do světa virtuální reality v doprovodu inženýrů z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI, s nimiž firma TOSHULIN navázala spolupráci.

Technologický celek, který byl pořízen pro výzkumné pracoviště NETME Centre a umožnil výše zmíněnou kooperaci, se nazývá Centrum virtuální reality a sestává ze dvou projekčních zařízení. První z nich promítá trojrozměrný obraz na jednu projekční stěnu a nazývá se Powerwall. Druhé zařízení, jež bylo na FSI nainstalováno teprve nedávno, má tyto projekční plochy hned čtyři a rozvíjí tak pocit imerze, čili vnoření do scény. Nejen díky svému tvaru je nazýváno CAVE a posouvá hranice možností virtuálního zobrazení ještě o kousek dál. Vlastnit podobné přístroje je v našich zeměpisných šířkách něco jedinečného, běžně si to mohou dovolit pouze velcí výrobci automobilů. A co všechno tedy pracovníci Laboratoře virtuálních modelů dokáží?

Kromě toho, že skutečně „budují stroje ze světla“, je umí také ovládat a simulovat tak jejich činnost, rozebrat je na jednotlivé díly či funkční celky, rozřezat a rozkrýt tak jejich vnitřní strukturu a dokonce vypracovat ergonomickou studii, která odhalí nedostatky v nastavení jejich řídicích systémů. Za tímto účelem je v softwaru zařízení předdefinován antropometricky přesný model operátora (typického Evropana, Asiata apod.), který příslušný stroj obsluhuje. Program je následně schopen spočítat zatížení, které je vyvíjeno na jednotlivé části těla virtuálního pracovníka a vymezit možný rozsah jeho pohybů. Zajímavostí je možnost podívat se na virtuální scénu přímo jeho očima.


Vedle schopnosti prezentovat nejrůznější výrobní zařízení na veletrzích a vypracovávat ergonomické studie, je hlavním přínosem 3D technologického celku to, že dokáže významně urychlit proces vývoje nového stroje. „Počáteční ideu, sestavenou na základě požadavků daných zákonem, zákazníkem apod., dáme dohromady v CAD modelech. Potom si zařízení nějak nadefinujeme a zkonstruujeme a díky virtuální projekci se na výsledek můžeme ihned podívat, aniž bychom předtím vyrobili jeho reálný prototyp,“ říká Ing. Tomáš Novotný.

Studenti obecného bakalářského oboru Strojní inženýrství se mohou s projekčními zařízeními setkat ve 3. ročníku studia v rámci výuky povinně volitelného předmětu Stavba výrobních strojů a robotů. Do budoucna se uvažuje také o jejich napojení na konstrukční předměty pro studenty 4. a 5. ročníků oborů Výrobní stroje, systémy a roboty a Výrobní systémy. Všichni ostatní si budou muset počkat na příští strojírenský veletrh, kde se s vysokou pravděpodobností znovu objeví.

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.