Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Není robot jako robot

"No, já myslím, že se tak nějak lidi potkali," říká o počátcích spolupráce mezi firmou Blumenbecker Prag s.r.o. a Ústavem výrobních strojů a robotiky FSI VUT doc. Singule, jeden z jejích aktérů. "Průmyslový partner ví, co aplikační sféra potřebuje a jaké jsou požadavky trhu. Pokud je to ale menší podnik, nemá možnost budovat své vlastní výzkumné pracoviště, které by tyto požadavky dále zpracovávalo a rozvíjelo do komerční aplikace. Nabízí se spolupráce s univerzitou, která je schopná mu nabídnout své kapacity. Oni nás zase podpoří finančně, umožní sdílet prostory a vybavení, zajistí podporu z hlediska lidského kapitálu apod. Bez jejich přízně bychom mohli tak možná napsat nějaký článek," dodává a shrnuje tak hlavní motivy obou partnerů, kteří se před čtyřmi lety rozhodli podat první společný projekt do dotačního programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Projekt byl přijat a další na sebe nenechaly dlouho čekat, stejně jako jejich výsledky. Tím nejvýznamnějším je unikátní řešení robotické aplikace, které mj. získalo na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně Čestné ocenění v soutěžní kategorii o "Nejlepší inovační exponát vzniklý ve spolupráci firmy s tuzemskou výzkumnou organizací". A co se tedy vystavovalo?

Exponátem, který byl poprvé představen v květnu letošního roku na veletrhu AUTOMATICA v Mnichově a následně na MSV v Brně, je sofistikované robotické pracoviště, určené pro výběr neorientovaných nahodile rozprostřených dílů z kontejneru průmyslovým robotem a jejich následné umístění do přesně stanovené orientované polohy v pracovním prostoru robotu. Robot je v průběhu tohoto procesu naváděn průmyslovou 3D kamerou (Machine Vision). Celý technologický proces je nazýván anglickým souslovím bin-picking. „Jedná se vlastně o kombinaci technického vidění a dráhového řízení robotů s tím, že především výběr neorientovaných objektů je vysoce sofistikovaná úloha. Naše konkurence, např. německý Fraunhofer Institut (pozn. jedna z největších vědecko-výzkumných organizací v Evropě) vyvinula podobnou technologii, která je ale schopná vybírat z bedny pouze objekty symetrického tvaru a nedokáže zaručit její 100% vyprázdnění,“ říká doc. Singule.

Pro průmyslové podniky představuje zařízení zcela novou a žádanou technologii, která je schopna zautomatizovat i ty operace výrobního procesu, u kterých to dříve nebylo možné. Přínosy, které z takto pokročilé automatizace výroby vyplývají, souvisí zejména s finanční i časovou úsporou v důsledku nahrazení lidské pracovní síly průmyslovým robotem. To ve svém důsledku napomůže dosažení bezchybné kvality výrobků, zvýšení produktivity práce či růstu časové flexibility výrobního procesu. Zájem průmyslových podniků o podobný typ zařízení je značný. Svědčí o tom nejen zájem, který exponát vyvolal na obou zmíněných veletrzích, ale také jeho implementace v rámci pilotního projektu u firmy BMW Dingolfing (Německo).

V letošním roce se oba partneři rozhodli podat žádost o projekt do programů Technologické agentury ČR. V dalším pokračování jejich vzájemné spolupráce jim přejeme hodně úspěchů!

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.