Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Když se řekne ZWICK

Akademici působící na Odboru mechaniky a designu materiálů ÚMVI se při své práci zabývají především výzkumem vlastností kovových, polymerních, keramických a dalších druhů materiálů. K této činnosti samozřejmě potřebují odpovídající přístrojové vybavení, které se v nedávné době rozrostlo o nový přírůstek. Tím je univerzální trhací stroj ZWICK Z250 Allround-Line, tCII, který byl zakoupen v rámci projektu OP VaVpI NETME Centre a do Brna dorazil z Německa. Právě o něm jsme si povídali s Ing. Válkou, CSc.

Univerzální trhací stroj ZWICK Z250 Allround-Line, tCII

ZWICK Z250 je elektromechanické zkušební zařízení se silovou kapacitou 250 kN, které je schopno provádět zkoušky v tahu, tlaku a ohybu v rozsahu teplot -80°C až 250°C (díky rozšíření o teplotní komoru) a při rychlostech zatěžování od 0,5 mm/min. do 0,5 m/min v celém rozsahu sil. V případě, že už instalovaná teplotní komora nestačí, je zde k dispozici také atmosférická vysokoteplotní pec, která spektrum dosažitelných teplot rozšiřuje až k 1000°C. Součástí stroje jsou v současné době dva snímače síly (dynamometry) pro zátěžné síly do 50 kN a do 150 kN, a dále univerzální extenzometr se snímači deformace pro všechny výše uvedené typy zkoušek. Významnou devízou tohoto zařízení je jeho značná univerzálnost, která nabízí širokou škálu možných využití při nejrůznějších typech zkoušek.

Vedle těchto obecně definovaných charakteristik má zařízení také svá specifika. Jedná se například o nadstandardně vysoký rám, uzpůsobený pro umístění teplotní komory dimenzované pro zkoušky materiálů s vysokou tažností, např. polymerů. Volba parametrů zařízení nebyla náhodná a je v souladu s dlouhodobým záměrem akademiků z ÚMVI. V současné době se sice orientují zejména na výzkum kovových materiálů, ale do budoucna by se rádi zaměřovali také jinými směry. Díky možnostem, které jim otevírá nejen nadstandardně rozměrná teplotní komora, ale také vysokoteplotní pec, mohou v příštích letech studovat jak vlastnosti kovových materiálů, tak plastů, keramik apod. a tím rozšířit svůj vědecký záběr i nabídku studia na FSI.

ZWICK Z250 - snímače.

Navštívíte-li laboratoře ÚMVI, objevíte zde i další poklady. Jedná se především o předchůdce našeho univerzálního trhacího stroje, které by snad jinde vyřadili do starého železa. Zde je ale zrekonstruovali a předvádějí je studentům. „Všechny tyto starší stroje fungují na stejných nebo velmi podobných principech jako ty nové. Proto jsme je nechali zrenovovat. Jsou to poslední zařízení, na nichž mohou studenti vidět, jak vše ve skutečnosti funguje. V současné době se z pohledu uživatele vyrábějí v podstatě elektronické černé skříňky. Nasadíte vzorek, stisknete tlačítko, něco se stane a hotovo, v ideálním případě stroj zkoušku sám vyhodnotí. Zatímco například na tomto modelu z 60. let vidíte, jak, řečeno s klasikem, stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, páčky páčkují - prostě jak fungují všechny mechanické i fyzikální procesy. Studenti jsou tedy schopni všechny principy fungování těchto zařízení sledovat a pochopit, což je velmi hodnotné,“ říká Ing. Válka. „Při použití pro účely standardních typů zkoušek, jsou starší a nové stroje prakticky zaměnitelné. Výhoda těch nových je však ve větší přesnosti a v dříve nedosažitelné škále parametrů zatěžování, ve finále tedy v možnostech jejich využití. Jsou nenahraditelné v případě různých speciálních, případně nově vyvíjených typů zkoušek.“

Jít s dobou je tedy důležité, ale vidět hodnotu i v tom, co je považováno za staré, je snad ještě důležitější… Nezbývá než popřát nové trhačce dlouhý život a akademikům z ÚMVI spoustu úspěchů v jejich dalším počínání.

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.