Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Rekonstrukce budovy A1

Základní kámen budovy A1 byl položen v květnu roku 1974. Stavba trvala dlouhých 10 let a byla dokončena v roce 1984. Záhy se sem z areálu na ulici Údolní (tehdy tř. Obránců míru) přestěhovala Fakulta strojní (dnes Fakulta strojního inženýrství). Od té doby slouží potřebám výuky i výzkumu – sídlí zde učebny, laboratoře, kanceláře vedení fakulty, akademických pracovníků i ostatních zaměstnanců. V posledních deseti letech byla stále intenzivněji diskutována otázka rekonstrukce vnějšího opláštění budovy, jehož stav již delší dobu neodpovídal současným energetickým požadavkům. Až nyní se ale vedení univerzity podařilo alokovat potřebné finance ze státního rozpočtu (konkrétně od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí) a následně začít realizovat rekonstrukci vnějšího opláštění budovy stejně jako některých jejích vnitřních infrastrukturních prvků (zejména osvětlení, podhledů na chodbách a topení, které je v současnosti založeno na poněkud problematickém jednotrubkovém systému).

Budova A1 ve výstavbě. (foto: FSI VUT v Brně)

Proč je vlastně takto rozsáhlá rekonstrukce potřebná? Především z důvodu energetického, ale i bezpečnostního. V minulosti totiž docházelo k opakovanému poškozování vnějšího pláště budovy zejména vlivem extrémních povětrnostních jevů. Naposledy se na jeho stavu podepsala např. vichřice Kiril, která v něm zanechala několik děr. Jeho následná oprava byla vyčíslena v řádech statisíců korun. Dalším důvodem je výše zmíněný nevyhovující stav některých prvků vybavení budovy, který se od poloviny 80. let měnil pouze minimálně. Součástí návrhu je navíc instalace fotovoltaických panelů na jižní stranu budovy A1, které budou zásobovat elektrickou energií areál FSI VUT v Brně. Celkový rozpočet rekonstrukce v tomto rozsahu je 280 mil. Kč a realizaci vysoutěžila firma METROSTAV.

Budova A1 ve výstavbě. (foto: FSI VUT v Brně)

První odkrytí pláště odhalilo závady ve statice budovy, které bude třeba během celkové rekonstrukce odstranit. Ukázalo se, že vnější betonový skelet budovy A1 není v dobré kondici a nemusel by novou fasádu unést. Proto byl ke stavbě povolán odborný statik, který na sloupech provedl sondy a rozhodl, že je třeba provézt jejich sanaci. Na základě tohoto zjištění vedení fakulty přistoupilo také k prověření skupiny vnitřních betonových sloupů výškové budovy. Výsledky analýzy budou známy v polovině března 2013. Nicméně je již v tuto chvíli zjevné, že nutnost provedení sanací stavbu velice prodraží, ale především pozdrží. V současné době se ukončení rekonstrukce plánuje na září roku 2014, ale je pravděpodobné, že budova bude z důvodu stavby uzavřena až do konce roku 2014.

Návrh nového opláštění budovy A1. (foto: FSI VUT v Brně)

Otázkou v tuto chvíli nejpalčivější zůstává, kam budou přemístěny veškeré studovny, laboratoře a kanceláře? Podle tajemníka fakulty, Ing. Vladimíra Dumka, Ph.D., existuje několik možností. První z nich jsou prostory, které po svém přemístění do nových budov uvolnila sousední Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT). Jedná se především o místnosti v budovách A3, B3 a C3 v areálu FSI a také polovinu Integrovaného objektu kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem, o který se v minulosti FETK dělil s Fakultou podnikatelskou (FP). K dispozici je také část nedávno dokončené budovy D5 v areálu FSI. Diskuse o přesunu některých učeben, laboratoří či kanceláří do areálu na ulici Údolní se ukázaly jako liché. Podle pana tajemníka se do těchto prostor bude přesouvat pouze část nábytkového vybavení.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.