Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Zamilovali se do VUT?

Před několika týdny se uzavřelo podávání přihlášek ke studiu na FSI. Termín přihlašování do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů byl stanoven tradičně do konce měsíce března. Konečné počty platných přihlášek jsou letos nejvyšší za posledních 6 let a my vám už teď můžeme shrnout, jak je to se zájmem o studium na naší fakultě.


Útvar vnějších vztahů VUT vynaložil na letošní propagační kampaň studia na VUT v Brně nemalé úsilí. Pozitivně tuto kampaň hodnotí I vedoucí studijního oddělení FSI PhDr. Věra Kosinová: „Mně se ten klip velice líbil. Byl podle mě udělaný pro mladé lidi moderně a s určitou nadsázkou, hudba i hlavní představitel jsou v klipu vynikající a podle recenzí na internetu na něj byly vesměs kladné ohlasy. Svědčí o tom fakt, že na YouTube je více než 500 tisíc zhlédnutí. Není vyloučeno, že to studenty pozitivně ovlivnilo ve výběru fakulty.“

FSI má ovšem vlastní způsoby propagace studia na fakultě. Současní studenti jsou vysílánina své střední školy, kde osobně oslovují středoškoláky. Tuto formu prezentace oceněnou i finanční odměnou využilo letos zhruba 100 studentů. A nemůže chybět ani klasická akce Dny otevřených dveří, kterou v každém ze dvou termínů navštíví zhruba 450 zvídavých tváří. Ani stěhování nemělo vliv na uskutečnění termínů a spokojenost návštěvníků.

Jaké účinky to tedy mělo? Zdvihl se zájem o studium na FSI? Celkový počet podaných (zaplacených) přihlášek dosahoval 2655 pro bakalářské studium, u navazujícího magisterského to bylo 1087, z 87 % podávaných současnými studenty FSI, z  90 % jde o prezenční studium. Favority mezi navazujícími obory jsou pro strojaře bakaláře Automobilní a dopravní inženýrství a Strojírenská technologie, velký zájem je rovněž o Energetické inženýrství, Konstrukční inženýrství a Výrobní stroje, systémy a roboty, velmi oblíbené jsou také obory Stavba letadel a Letecký provoz a zájem je pochopitelně i o všechny ostatní obory. Celkově je letos počet přihlášek o něco vyšší než loni. Oficiální statistiky včetně srovnání s počty přihlášek na ostatní fakulty budou zveřejněné na vutbr.cz.

Kolik z těchto budoucích maturantů se ale stane skutečně studenty a kolik potenciálních bakalářů bude pokračovat dále? O maximálním počtu nabíraných studentů rozhodují pokyny děkana (č. 2/2013), která pro příští rok uvádí 1700 bakalářů a 600 magistrů. Podání přihlášky je první krok, druhý úspěšné přijímačky nebo prominutí přijímacích zkoušek. Např. u navazujících magisterských programů bude písemné přijímací zkoušk konat 604 uchazečů, prominutí písemné přijímací zkoušky se týká 483 uchazečů (Pokyn děkana č.6/2013). Rozhodující je ale den zápisu na začátku července, kdy se síto zjemní. Počty studentů, kteří se zapíšou do 1. ročníku bývají kolem 1000 bakalářů a 600 navazujících. Možná mezi nimi budou i některé z 262 slečen, které se nebály objevovat, jak věci fungují, a přihlásily se k bakalářskému studiu na FSI.

Tisícovka čerstvých maturantů si pak může užívat prodloužené prázdniny, než přijde babí léto a čas zorientovat se v novém studiu. K tomu jim může pomoct třeba seznamovací akce s budoucími kolegy z VUT i fakultou Zaškolovák, VUTakoviny nebo příručky pro prváky. Na co nového by se měli studenti připravit ze strany fakulty? Směrnice se aktualizují každý rok, ale na ten příští školní není chystaná žádná převratná změna. Ta přijde až pro další 2014/15, od kterého se zpravidla nebudou uznávat „Déčka a Éčka“ při žádosti o uznání předmětů. Nová Směrnice děkana o uznávání studijních povinností (č. 1/2013) je již zveřejněna na webu fakulty.

O zájmu o studium na FSI a uplatnění absolventů se nedávno vyjádřil i děkan FSI, prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c.: http://www.prumysl.cz/miroslav-doupovec-vut-brno-absolventi-nasi-fakulty-nemaji-problemy-najit-si-zamestnani-v-oboru/

A nám nezbývá, než popřát přihlášeným, aby jejich zájem o studium na FSI VUT nezanikl a přivítali jsme je v září do našich řad při příležitosti slavnostní imatrikulace.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.