Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Studentská mini poster session 2013

Studentská mini poster session byla záměrně naplánována na středu 29.5. přicházející po pátku, kdy studenti odevzdávali bakalářské a diplomové práce. Na základě svých výsledků pak vytvořili postery – vědecké plakáty prezentující jejich vlastní vědeckou činnost nejen ostatním studentům, ale i zástupcům vědeckých týmů a laboratoří na VUT v Brně a CEITECu, který akci spoluorganizoval.

Na přehlídce bylo vystaveno 40 plakátů, které často vznikly spoluprací mezi studenty jednotlivých fakult VUT v Brně nebo i univerzit, převážně z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. “Objevily se i plakáty doktorandů, kteří využili příležitost prezentovat práci svých výzkumných skupin, nabídnout tak konkrétní vědecká témata a nalákat studenty do svých řad.” zdůraznil hlavní organizátor akce, Ing. Petr Dvořák. “Senior vědci si uvědomují, že se vyplatí sehnat si studenta, který pro ně pracuje. Sice to obnáší zaučení, ale investovaný čas do studenta se rychle vrací a velmi se vyplácí.” doplnil Dvořák, který zároveň vyjádřil přání, aby se z celé akce stala tradice a v příštím roce se v přehlídce objevilo více posterů i z dalších univerzit, a to nejen těch brněnských.

Součástí poster session byla také soutěž o nejlepší plakát. Odborná komise, složená z organizátorů akce, pana profesora Šandery a paní docentky Horníkové z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, hodnotila vědecký přínos, samotné grafické zpracování posteru a diskutovala a doptávala se tvůrců na detaily jejich prezentací. Na pomyslné stupně vítězů se postavili:

Poster Session 2013

  1. místo Marek Vaňatka (FSI, VUT) – poster o spintronice
  2. Matěj Horáček (FSI VUT) – konstrukční poster na efuzní celu
  3. Andrea Konečná (FSI VUT) – poster o plazmonice
  4. Lukáš Kormoš (FSI VUT)– ovlivňování mikroskopie atomárních sil vlhkostí vzduchu
  5. Petr Zelina (PřF MU) – poster feromagnetické nanočástice

Výherci Poster Sesion získali věcné ceny, mezi kterými se například objevily i lístky na koncert kapely Blue Effect, které poskytl pan profesor Spousta, hlavní moderátor akce.

O úspěšnosti akce svědčí, že i po vyhlášení výsledků soutěže a oficiálním ukončení přehlídky se kolem posterů nadále sdružovaly skupinky nadšených debatérů, kteří až do pozdního večera mezi sebou navazovali další spolupráce. Jak řekl Ing. Petr Dvořák, “Výhodou poster session je osobní kontakt s člověkem, který na určitém vědeckém tématu pracuje. Klasické prezentace umožňují posluchačům dotazy až na konci, čas je omezený. Poster session je ideální forma debaty přímo během prezentace, kontakt s vědcem je osobnější a méně formální. Tento styl prezentací je typický pro mezinárodní konference, které jsme se studentům pomocí naší akce pokusili přiblížit. K tomu patří i vyhlašování nejlepšího posteru nebo organizační zajištění včetně občerstvení. “

O správném nakročení k atmosféře mezinárodních konferencí svědčí i přítomnost několika zahraničních studentů a celkově více než 100 studentů, vědeckých pracovníků i zájemců o studium na VUT v Brně, kteří přijeli z různých koutů republiky. Zapojení do příštího ročníku studentské mini poster session o fyzice přislíbili studenti z technických univerzit v Pardubicích, Praze, Liberci a Olomouci. Na závěr patří velký dík organizátorům akce z Fakulty strojního inženýrství v Brně, Středoevropskému technologickému institutu VUT v Brně (CEITEC) a projektu Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty OPVK, reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/35.0004.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.