Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Bakalářka – jak vybrat téma?

Bakalářská práce je nedílnou součástí státní zkoušky k zakončení bakalářského studia. Výsledek závěrečné práce ovlivňujete již mnoho měsíců před samotným zpracováním výběrem tématu. Existují dvě možnosti, jak získat téma bakalářské práce – buď budete čekat, co se objeví v systému, anebo začnete aktivně už teď a najdete si vlastní téma. Vždy se Vám bude lépe zpracovávat oblast, která vás baví, o které jste si již něco přečetl/la, či která vám při studiu šlo lépe než jiná témata. 


O tom, jak postupovat při vypisování a výběru bakalářských prací na FSI se dočtete v Pokynech děkana č. 13/2013. Pro všechny studenty třetího ročníku bakalářského studia platí, že oficiální nabídka témat se objeví ve Studisu zhruba čtvrtý říjnový týden. Pak začne zběsilé klikání v knihovně a učebnách a zvolení nejlepší možnosti nebo nejmenšího zla.

Studenti mají na výběr zadání jeden měsíc, v 10. týdnu semestru se systém uzavře s konečnými zněními bakalářek se jmény, kterým jsou přiděleny. Pak už zadání nelze měnit. Vytištěný a podepsaný originál zadání je třeba si nejpozději do vánoc vyzvednout u sekretářky nebo tajemníka ústavu, který téma vypsal, a pečlivě uschovat, abyste jej mohli na jaře nechat svázat spolu s hotovou prací. Po výběru zadání už můžete začít s vypracováním, chodit na pravidelné konzultace s vedoucím, absolvovat seminář k bakalářské práci v letním semestru a hlídat si termín odevzdání. Není hanbou odevzdat i o měsíc dříve :)

Abyste nezůstali nakonec bez tématu nebo s tím, které na vás náhodou zbude, je lepší být aktivní dřív než ostatní. Některé ústavy už teď témata bakalářských prací vypsaly na své webové stránky, podívjete se na ně!

1) Chci si vybrat z vypsaných témat.

Onen měsíc, kdy je systém výběru bakalářek otevřen, ale není jen o prolistování seznamem, zakliknutí a ulehnutí k zimnímu spánku. Abyste zadání dostali přiděleno, je třeba navštívit garanta zadání, téma společně konzultovat a domluvit se na konečném znění. S garantem zadání, tedy budoucím vedoucím práce, budete mluvit během vypracování ještě mnohokrát a toto by měl být dobrý začátek. Navíc vypsané zadání lze ještě upravit před uzavřením systému dle potřeb studenta. Student si může zažádat o vlastní změny a sladit tak se školitelem společné představy.

Některé témata jsou vypsané jen pro jednoho člověka, jiné může po úpravě zpracovávat lidí víc. Systém je ale otevřen pro přihlášení neomezeného počtu jedinců a vyhraje jen ten, komu je pak zadání přiděleno. Přidělení zadání bakalářské práce provede garant zadání v systému. Upravit zadání může ten, kdo jej vypsal, nemá smysl chodit na studijní oddělení. Pokud si vyberete napoprvé nějaké zadání a po čase si najdete vhodnější, lze je změnit. Nejdříve ale musí zrušit vaše současně vybrané téma její garant a pak je možné si volit znovu. Změna ale musí proběhnout před převzetím finálního podepsaného originálu zadání.

2) Chci řešit své vlastní téma, nejlépe ve spolupráci s firmou.

Další možností je vytipovat si člověka, u kterého byste chtěli svou práci dělat, zajít za ním ještě před vypsáním témat v systému a domluvit se s ním na oblasti, která by vás zajímala. Vyučující pak může vaše téma osobně vypsat anebo vám doporučit kolegu, který dané problematice rozumí více.

Pokud chcete svou bakalářskou práci spojit s výzkumem na některém ústavu a pokračovat na něm pak v dalším studiu,  začněte hledat. Zjistěte si, co jednotlivé ústavy dělají, doptávejte se učitelů a doktorandů na jejich výzkumy a projekty a domluvte si třeba exkurzi. Minimálně se vám toto pídění zúročí při rozhodování o volbě magisterského studia. A třeba narazíte na oblast, která se vám stane životní cestou.

Zpracování bakalářské práce je také možno spojit s praktickou zkušeností a navázat spolupráci s firmou. Řada společností má na svých webových stránkách nabídku témat bakalářských prací. Po ozvání se vypsané téma může podle zájmu studenta upravit. Další možnost je přímo oslovit podnik ze svého okolí, i méně známe a menší firmy. Určitě uvítají mladého člověka se zájmem o spolupráci. Inspiraci získáte také u firem, se kterými jednotlivé ústavy spolupracují. Nebo můžete načerpat nápady třeba i na jednom z veletrhů práce.

Taková ‚praktická‘ bakalářka znamená občas do firmy jezdit nebo tam přímo pracovat. Čas strávený ve firmě je někdy proplacen a i kdyby ne, tuto zkušenost oceníte později v životopise. Pozor je třeba dát si na to, že firma je většinou pouze konzultant závěrečné práce. Důležité je si najít v tomto případě jako garanta zadání někoho z ústavu. Vedoucí může být i externista, nicméně lepší je mít jako oficiálního vedoucího zaměstnance fakulty, který zná poměry a předpisy a je schopný dohlížet na odbornou a grafickou úroveň práce podle očekávaných standardů. Oponentem může být člověk z praxe. Na začátku je často firmou vyžádáno podepsání licenční doložky o tom, že si nebudete nárokovat autorské právo na výstupy zpracování jejich dat.

Jak vypadá bakalářka?

Co by měla taková bakalářská práce splňovat? Rozsah vlastní textové části práce (obsahu, úvodu, vlastního textu práce a závěru), je dle směrnic pro bakalářské práce nejméně 15 stran. Neoficiální limit shora je u rešerše cca 40 stran. Musí mít doporučené náležitosti (abstrakt, obsah, úvod, závěr, přílohy atd.). A i po letmém pročtení musí být jasné, co má být výstupem – buď se jedná o rešerši nebo o vyhodnocení dat, ať už z měření, simulací nebo výpočtů, příp. konstrukční návrh.

Vždy horké téma je ‚Jak správně citovat‘ (viz Pokyny děkana o plagiátorství). O úpravě, odevzdávání, zveřejňování závěrečných prací se dočtete ve směrnici rektora, dodatku ke směrnici a pokynech děkana. Určitě vám taky pomůže, když nakouknete do prací vašich starších spolužáků a podíváte se, jak to dělali oni :)


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.