Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Volba rektora VUT v Brně

Volba rektora je událost, která se dotýká celé akademické obce (tedy i studentů univerzity) a neměla by ji tedy ponechat chladnou. Kandidáti na pozici rektora mohou být navrženi Akademickým senátem VUT či Akademickými senáty jednotlivých fakult, rektorem či ministrem školství mládeže a tělovýchovy. Tento proces byl uzavřen v pátek 4. 10. 2013 a v tuto chvíli jsou známa jména dvou navržených kandidátů. Jsou jimi:

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně a Vedoucí ústavu betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Ředitel Středoevropského technologického institutu VUT v Brně a zástupce vedoucího Ústavu mikroelektroniky FEKT VUT v Brně

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

AS VUT v následujícím měsíci, nejpozději však 1. 11. 2013, svolá shromáždění akademické obce VUT, na kterých všichni kandidáti na jmenování rektorem seznámí účastníky se svým volebním programem a zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce VUT.

O dalším průběhu volby rektora vás budeme informovat zejména v sekci Akce, kde budeme zveřejňovat data plánovaných setkání s kandidáty na post budoucího rektora VUT v Brně.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.