Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Nejlíp spolupracuje s průmyslem FSI

 

1. místo: Holografický kamerový mikroskop

Na prvním místě soutěže se umístily česká společnost TESCAN a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno s holografickým kamerovým mikroskopem využívající 3D technologii. Do Nejlepší spolupráce roku 2013 se přihlásilo o třetinu více projektů než vloni. Zastoupeny byly převážně přední průmyslové podniky na českém trhu, nejvíce přitom s komerčním sektorem spolupracují vysoké školy z Brna. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v rezidenci pražského primátora za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. RNDr. Dalibora Štyse, CSc.
 
(po kliknutí na obrázek spustíte v novém okně video)

(foto: www.spolupraceroku.cz)

2. místo: Létající laboratoř

Druhé místo v letošním ročníku soutěže získal projekt Létající laboratoře turbovrtulového motoru TP100 společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, Leteckého ústavu na Falkutě strojní, VUT v Brně a společnosti Jihlavan Airplanes.
 

O soutěži

V rámci soutěže jsou každoročně vyhodnocovány tři nejlepší projekty roku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci výzkumné organizace (vysoké školy, popřípadě fakulty, ústavu či jiného pracoviště výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR a dílčích pracovišť) a aplikační sféry (subjekt či konsorcium subjektů). Oceněné projekty jsou vybírány z projektů, které se do soutěže řádně přihlásí.
 
Vítězný projekt obdrží finanční prémii ve výši 100 000 Kč, která bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet vysoké školy/výzkumné organizace účastnící se projektu.
Organizátoři očekávají, že prémie bude využita na další rozvoj oceněného projektu, propagaci dosažených výsledků, prohloubení spolupráce mezi oběma subjekty a nebo jinou aktivitu související s rozvojem oceněné spolupráce. Subjekty účastnící se na oceněné spolupráci mohou po vzájemné dohodě oznámit jiný způsob akceptace a využití finanční prémie. Toto oznámení musí být učiněno písemně, podepsáno zástupci všech zúčastněných subjektů a doručeno organizátorům soutěže.

Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI), ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, za podpory Agentury CzechInvest a pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

 (zdroj: www.spolupraceroku.cz)


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.