Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Kandidátem na děkana FSI je doc. Katolický

Dnes 5.12.2013 na shromáždění Akademického senátu FSI VUT v Brně, byl zvolen pan doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. za kandidáta na jmenování děkanem FSI.


O funkci děkana FSI pro období 2014 až 2018 se ucházeli 3 kandidáti prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. a doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.

V prvním kole volby žádný z kandidátů nedosáhl minimálního počtu 19i hlasů od našich zástupců v Akademickém senátu FSI.

Do druhého kola postoupili dva kandidáti (s nejvyšším počtem hlasů) a to pan doc. Katolický a pan prof. Březina.

 Volba děkana FSI

 

Volba děkana FSI

Z volby kandidáta na děkana (foto: Lubomír Klimeš)

Zde si můžete přečíst programové prohlášení zvoleného kandidáta. Na našem portálu jsme také uveřejnili rozhovor s ním.

Spolu s novým děkanem přijde i nový tým proděkanů ve složení:

 Protokol o volbě je k dispozici na stránkách fakulty pod tímto odkazem.

(Foto z předcházející diskuse kandidátů s akademickou obcí najdete na naší facebookové stránce)

 

 


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.