Zajímá tě, co se děje na fakultě?
Chceš víc, než jen proplouvat studiem?
Chceš konečně pořádně poznat město, ve kterém studuješ?
Co třeba vyzkoušet nějakou zajímavou stáž ve firmě nebo studijní pobyt v zahraničí?
No upcoming event for this category

Honeywell - čeho si na studentech cení

Honeywell je jeden z největších Brněnských zaměstnavatelů. Znáte je z bannerů na fakultách, z veletrhů práce. Víte ale, jak se oni dívají a hodnotí studenty a absolventy FSI a VUT? Pokusíme se vám jejich náhled přiblížit pomocí rozhovoru s University Relations Coordinátorem Honeywellu, Branislavem Cíbikem.

Honeywell

Přinášíme vám rozhovor se zástupcem firmy Honeywell, Branislavem Cíbikem. Ve společnosti Honeywell pracuje na pozici University Relations Coordinator. Jeho úkolem je šířit značku společnosti ve studentském prostředí, propagovat kariérní možnosti pro studenty i absolventy a zařizovat účast na důležitých studentských akcích či pracovních veletrzích.

Letos se firma Honeywell prezentovala na mnoha akcích a veletrzích. Můžete shrnout, jak jste s nimi spokojeni a jaký byl zájem o Honeywell ze strany studentů?

S některými jsme spokojeni více, s jinými méně. Naše potřeby nejlépe naplňují veletrhy, které se konají přímo na univerzitní půdě, např. Den Firem na FSI VUT nebo iKariéra na FP VUT. Zájem ze strany studentů je největší v elektrotechnických a strojírenských oborech. Horší je to ale se studenty informačních technologií, kteří nás zatím nevnímají jako firmu, která se zabývá i IT. Přitom máme pro informatiky široké možnosti uplatnění.

Jak hodnotíte studenty, kteří se v průběhu těchto akcí zapsali k vám do databáze? Co si na nich ceníte a co jim naopak chybí?

Obecně se dá říci, že jsou studenti stále aktivnější při hledání práce nebo při informování se o možném budoucím zaměstnavateli. Stále více a více studentů má také zkušenost se studiem nebo prací v zahraničí. Naopak podceňují své možnosti na trhu práce. LinkedIn jako základní nástroj pro kontakt s firmami, je stále málo využívajý. Taktéž angličtina je v technických oborech stále na nízké úrovni.

Co by měl splňovat člověk, který se chce do Honeywellu dostat a uspět?

Honeywell má několik divizí, přičemž jejich činnost se někdy velmi liší, proto je obtížné stanovit jasnou charakteristiku. Obecně má ale uchazeč dobré šance pokud je týmový hráč, nebojí se projevit svůj názor a neustále pracuje na rozšiřování svých znalostí. Honeywell je velká korporace, takže není moc dobrým místem pro milovníky malých klidných firem, kde se každý zná, atd. Jelikož Honeywell je firma americká, komunikativní angličtina je absolutní nezbytností.

Jak probíhá nábor nových uchazečů pro velkou mezinárodní firmu, jako je Honeywell?

Nábor probíhá po celý rok. Honeywell má v Brně jedno z největších vývojových center v České republice, takže se neustále mění projekty a tím i složení týmů. Proto potřebuje špičkové talenty nejen vyhledávat ale i vychovávat. Namísto krátkých letních stáží Honeywell preferuje dlouhodobější spolupráci formou polovičních úvazků, během nichž se studenti naučí výrazně více. Po ukončení studia (v některých případech i v jeho průběhu) potom dostane student možnost zůstat ve firmě na plný úvazek.

Kdy vybíráte nové uchazeče?

Nábor probíhá během celého roku. Nemáme "náborové sezóny" ani "hluchá období". Obecně se Honeywell v Brně stále rozšiřuje a počítáme s tím, že se nábor nových zaměstnanců v nejbližším období ještě zintenzivní.

Jakými fázemi výběru si takový uchazeč o práci u Vás projde?

To záleží od každé divize. Každý musí projít pohovorem s personalistou a poté s technikem nebo vedoucím týmu. Kromě testu z angličtiny se v některých divizích zadává také test zaměřený na znalost programovacích jazyků (C, C #, C + +, Java). Co se týče seniorských pozic, tam je proces trochu komplikovanější.

Na podzim jste nabízeli zajímavý program Trainee, o který byl velký zájem. Můžeš shrnout, podle čeho jste z takového množství přihlášek vybírali, co úspěšného uchazeče čeká a zda nabídnete něco dalším přihlášeným?

Šlo o stipendijní program Honeywell Innovators Scholarship, jehož cílem je přijmout na speciální stáž talentovaného studenta s inovativním přístupem k práci. Takový člověk by už měl mít za sebou významné pracovní zkušenosti nebo nadprůměrné výsledky ve škole. Podmínkou je také plynulá angličtina a nutnost být v předposledním ročníku studia. Vybírali jsme z 65 přihlášek a do finále postoupilo kolem 20 kandidátů. Z nich jsme pak vybrali tři vítěze, každého do jedné z poboček (Praha, Brno, Olomouc). Několika zamítnutým kandidátům byl nabídnut částečný pracovní úvazek.

Nakonec - Čeho si současní zaměstnanci HW a současně bývalí absolventi FSI cení, jak hodnotí svou práci a zpětně svou připravenost na ni díky studiu na FSI?

Nejvíce oceňují práci na významných projektech (vesmírné agentury NASA, ESA, nebo pro známé společnosti jako Boeing či Airbus), příjemnou atmosféru v týmu či možnosti kariérního postupu ať už v rámci Honeywell ČR nebo v zahraničí (USA, Anglie nebo Čína). Svou připravenost hodnotí pozitivně, ale je pravda, že mnozí z nich při škole pracovali v Honeywel na již zmíněných částečných úvazcích. Čili hlavním sdělením zůstává, že je třeba se na budoucí profesi připravovat již v průběhu studia - ideálně formou pracovní stáže, částečného pracovního úvazku apod. dle možností jednotlivých společností.


OP VK Budoucnost technických oborů, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0032
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.