Alps Electric Czech (Sebranice u Boskovic)

1. Proces engineer/Technolog

Popis činnosti:

Provádí nastavení, zdokumentování, analýzu a zlepšování výrobních a přidružených procesů velkosériové výroby.Uvedení a udržování procesů do / v souladu s přijatými normami, požadavky zákazníků, firemní politikou a předpisy; návrh a zavádění zlepšení procesů a technologií, spolupráce na analýze vad a návrhu a realizaci nápravných opatření; monitorování výkonnosti procesů (C/T & balancing); zavádění technických změn výrobků (ECN); spolupráce na tvorbě havarijních plánů a proceduře APQP.

Více info: http://www.alps.cz/job/czech/process-engineer.html