Nabídky práce naleznete na webu FSI

Nabídku stáží a brigád a uplatnění absolventů naleznete na oficiálních stránkách FSI: http://www.fme.vutbr.cz/clanky.html?sid=13