Alps Electric Czech (stáž v Japonsku)

Pozice: Production system mechanical design engineer

Popis programu:

“Skills for Life”

Náš International Associates Program (IAP) je program pro zahájení profesionální kariéry, který nabízí zahraničním absolventům 2-letou praxi v Japonsku, účastníci mají jedinečnou příležitost  se seznámit s jinou kulturou a zároveň získat cenné profesní, osobní a jazykové dovedností. IAP proto klade důraz na celkový rozvoj. Program je obecně založen na konceptu on-the-job training zapojením kandidáta v různých odděleních a projektech a tak nabízí široké pracovní zkušenosti. Navíc, každému účastníkovi je přidělen mentor, který může reagovat na individuální vzdělávací potřeby účastníka. Program zahrnuje 3 intenzivní jazykové kurzy a na konci prvního ročníku skládají všichni účastníci jazykovou zkoušku z japonského jazyka (minimální úroveň: N4) nebo BJT (Obchodní japonština). Rovněž klademe důraz na zajištění prostředí, které podporuje a podporuje samostatné učení tak, že účastníci mohou neustále rozvíjet své jazykové dovednosti i mimo výuku.

 

Více info: http://www.alps.cz/job/czech/trainee-program-JP-2014-me.html